Chọn trang

Trình bày diễn giải đo bóc khối lượng cơ điện và lập dự toán MEP

Trình bày diễn giải đo bóc khối lượng cơ điện và lập dự toán MEP

– Video bài giảng này hướng dẫn bạn trình bày diễn giải số liệu đo bóc khối lượng cơ điện MEP, để dễ theo dõi, kiểm tra, bảo vệ

– Phần mềm Dự toán GXD chạy ngay trên Excel, ngoài theo hướng dẫn bạn có thể trình bày, tùy chỉnh cho linh hoạt

Làm công tác tạm tính và đổi tên vật tư cực nhanh khi xác định đơn giá lập dự toán cơ điện MEP
– Bạn gõ mã TT1, sửa lại tên công tác, nhập đơn vị tính, nhập khối lượng
– Bấm Ctrl+Shift+G để chuyển sang đơn giá chi tiết bạn thấy tên vật tư đã được tự động lấy theo tên công tác
– Đối với đơn giá công tác cơ điện, bạn tra công tác xong, sửa tên vật tư vào, sang bên sheet Đơn giá chi tiết chọn tên công tác bấm Ctrl+Q là tên vật tư tự sao chép xuống dòng đầu tiên.

Thông tin về các Tác giả