Chọn trang

Tìm hiểu Chi phí chung trong chi phí Gián tiếp của dự toán xây dựng

Tìm hiểu Chi phí chung trong chi phí Gián tiếp của dự toán xây dựng

Tìm hiểu Chi phí chung trong chi phí Gián tiếp của dự toán xây dựng

Học đi bạn, giỏi thì lương sẽ cao, bạn được nể trọng.

1. Theo thông tư 09/2019/TT-BXD: Chi phí chung (C) là 1 nội dung chi phí thuộc Chi phí Gián tiếp (GT). Chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp, chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường xây dựng, chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp.

2. Chi phí chung là kinh nghiệm xây dựng được đúc kết lại.

3. Tại sao lại nói là kinh nghiệm xây dựng được đúc kết lại? Chúng ta cùng xem hình minh họa nhé:
– Hình 1: Chi phí trực tiếp T = VL+NC+M tính cụ thể, tính riêng cho từng công việc trong bảng dự toán
– Hình 2: Không tính riêng công tác nước uống trong bảng dự toán
– Hình 3: Không có riêng công tác điều hành trong bảng dự toán
– Hình 4: Họp. Không có dòng công việc họp riêng trong bảng dự toán

2+3+4 không riêng từng dòng, là bởi vì: Ghi chép nước uống, điều hành, họp… tính chi phí lắt nhắt, chi tiết từng ly từng khoản vậy thì có mà chết mệt. Công trình kéo dài, mỗi công trình đều tính thế thì chết.

Chi phí trực tiếp tính cho từng đầu việc

Chi phí chung phục vụ nhân công phục vụ thi công tại công trường

Chi phí chung phục vụ nhân công phục vụ thi công tại công trường

Chi phí chung dùng để chi cho các khoản chi phí điều hành sản xuất tại công trường

Chi phí chung dùng để chi cho các khoản chi phí điều hành sản xuất tại công trường

Chi phí chung dùng để thuê văn phòng, lương bộ phận gián tiếp

4. Từ thuở hoang sơ, công tác quản lý xây dựng mới định hình, Nhà nước liền cử 1 đội ghi chép: Chi phí T, sau đó ghi đủ các khoản kia (cộng tổng lại gọi là C). Rồi đem so sánh C chiếm bao % của T. Bình quân nhiều công trình. Đúc rút ra bảng tỷ lệ khoán C theo bảng 3.7 Thông tư 06 ta đang dùng.

5. Lập dự toán C: chính là ta đang dùng kinh nghiệm của các công trình trước để dự đoán C cho công trình ta sắp làm. Vậy cho nhanh, giảm ghi chép, tính toán…

6. C không tính riêng, mà mỗi công tác T góp chung, phân bổ cho các công việc cần C sử dụng 1 tý

7. Học dự toán ở GXD nó hay ở chỗ, cách diễn giải của giảng viên khác biệt, luôn sáng tạo để bạn dễ hiểu lại hiểu sâu, minh họa và liên hệ thực tế.

8. Chọn sử dụng phần mềm Dự toán GXD là bạn sáng suốt, bạn tận dụng được nguồn tư liệu đào tạo sinh sôi cho bạn n triệu đồng: Bởi các phổ biến nghiệp vụ này còn dài, việc học nghề là suốt đời… Đường xa mới biết ngựa hay phải không nào

Câu hỏi: 1) Khi chào thầu Nhà thầu có được phép tính C nhỏ hơn định mức Nhà nước không? 2) Thanh toán chi phí C có phải dự toán chi tiết ra như lán trại không?

Trả lời:

1. Có. Nhà nước cho chi phí tối đa. Nhà thầu có thể tiếp kiệm hơn, tốt quá – khuyến khích.

2. Không. Người ta đã đơn giản hóa xác định và quản lý chi phí bằng tỷ lệ % rồi. Mình rũ rối ra làm gì? Quản lý có hiệu quả, có tiết kiệm hơn và làm lợi cho dự án công trình không?

Để có các kiến thức dự toán công trình mời bạn tham gia khóa học dự toán tại GXD tốt và đẳng cấp nhất dành cho bạn nhé. Liên hệ ngay Ms Thu An 0974 889 500 để ghi danh tham dự khóa học.

Thông tin về các Tác giả