Chọn trang

Học lập hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình ở đâu tốt?

Học lập hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình ở đâu tốt?

Học lập hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình

GXD JSC khai giảng lớp học lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình.

Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh và các địa phương cả nước.

Thông báo
V/v Mở lớp bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình

Kính gửi:

– Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
– Các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
– Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
– Các cá nhân có nhu cầu;

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có kiến thức và kỹ năng nền tảng. Lập hồ sơ hoàn thành công trình hoàn hảo. Công tác nghiệm thu và thanh quyết toán vốn đầu tư thuận lợi. GXD JSC thông báo mở lớp “Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình” tại Hà Nội, TPHCM và tại các địa phương cả nước.

1. Đối tượng lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình

– Cán bộ kỹ thuật, kế hoạch làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán của Nhà thầu

– Cán bộ Ban quản lý dự án, cán bộ của Chủ đầu tư, nhà thầu.

– Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán tổng hợp.

– Cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

– Cán bộ làm công tác giám sát, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng…

2. Mục tiêu khóa học nghiệm thu, thanh quyết toán

Khóa học lập hồ sơ hoàn công – nghiệm thu và thanh quyết toán công trình cung cấp cho học viên kiến thức:
+ Các quy định hiện hành về nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B, quyết toán vốn đầu tư xây dựng
+ Nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tế và các vấn đề vướng mắc nảy sinh khi làm nghiệm thu và thanh quyết toán.
+ Tìm hiểu cách làm hồ sơ thanh quyết toán với các loại hợp đồng xây lắp, tư vấn: trọn gói, điều chỉnh giá, đơn giá cố định
+ Tìm hiểu thanh quyết toán vốn đầu tư cùng với việc thực hiện công tác nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn thành công trình (Hồ sơ hoàn công).

+ Làm được việc. Thực hành phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD. Thực hành phần mềm Quyết toán GXD.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG – NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

A. Quy định về lưu trữ, quản lý nhật ký thi công, hồ sơ hoàn thành công trình

– Quy định về lưu trữ, quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu

– Quy định về lập nhật ký thi công: Khái niệm về nhật ký công trình; Quy định lập sổ và ghi nhật ký công trình; Kỹ thuật ghi sổ nhật ký công trình; Quy định lưu trữ, quản lý nhật ký công trình; Nhật ký công trình theo thông lệ quốc tế.

– Lập hồ sơ hoàn công: Một số khái niệm, cơ sở pháp lý, vai trò, tác dụng; Các loại bản vẽ hoàn công, đơn vị lập hồ sơ hoàn công; Kỹ thuật lập hồ sơ hoàn công; Quy định xác nhận bản vẽ; Trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ hoàn công; Quy định lập bản vẽ hoàn công theo thông lệ quốc tế.

B. Công tác nghiệm thu trong hoạt động xây dựng

– Nghiệm thu sản phẩm khảo sát

– Nghiệm thu sản phẩm thiết kế

– Nghiệm thu sản phẩm xây lắp: Nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn. Nghiệm thu hoàn thành công trình.

C. Công tác tạm ứng, thanh quyết toán trong xây dựng

– Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư; Tạm ứng vốn đầu tư; Thanh toán khối lượng hoàn thành; Quy trình, thủ tục thanh toán; Trách nhiệm, quyền hạn của Ban QLDA, Chủ đầu tư, Nhà thầu.

– Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Khái niệm và phân loại quyết toán; Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán; Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; Trách nhiệm, quyền hạn của Ban QLDA, Chủ đầu tư, Nhà thầu.

3. Thời gian học:

Học trong 08 buổi tối, học ngoài giờ hành chính – buổi tối từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

5. Địa điểm học:

Lớp lập hồ sơ hoàn công nghiệm thu thanh quyết toán công trình trên phạm vi cả nước
– Lớp học tại Hà Nội : 124, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.
– Lớp học tại TPHCM – Hồ Chí Minh : Học Viện Hành Chính Quốc Gia – Số 10 Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh .
– Tại các địa phương: xin vui lòng liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 để đăng ký

6. Kết thúc khóa học:

Sau khoá học, học viên có thể: Làm tốt các hồ sơ thanh toán, quyết toán.

Thành thạo phần mềm QLCL GXD,

Thành thạo phần mềm Quyết toán GXD

Thực hiện công tác lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh quyết toán đem lại hiệu quả cho đơn vị.

Lập hồ sơ tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Kết thúc xây dựng hoàn mỹ.

Thông tin về các Tác giả