Kiến thức cần chuẩn bị khi tham gia khóa học lập giá dự thầu GXD, lập dự toán dự thầu. Câu hỏi: Trước khi tham gia Khóa học lập giá dự. read more…