Cho em hỏi làm sao để máy không cài phần mềm GXD vẫn đọc được khối lượng công tác ạ ? Trả lời: File dự toán làm bằng phần mềm. read more…