Có nhiều bạn đặt câu hỏi là: Người lập dự toán có cần chứng chỉ hành nghề dự toán không? Trong bài này chuyên gia dự toán GXD xin giải. read more…