Lập dự toán thiết bị của công trình trường học có tính thuế GTGT không? Khi lập dự toán công trình trường học, ngoài dự toán chi phí xây dựng. read more…