Học viên Đinh Huy Khánh có hòm thư dinhhuykhanh@gmail.com đã nhận xét về khóa học dự toán như sau: “Thực sự buổi đầu tiên đi học em rất bâng khuâng. read more…