Trong 1 chủ đề trao đổi trên facebook, một kỹ sư đã nói rằng chỉ cần Excel là có thể làm tốt tất cả mọi việc. Kỹ sư Huỳnh Minh. read more…