Ẩn hiện tất cả các số 0 trong bảng dự toán chỉ với thao tác đơn giản Trong file dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng. read more…