Gửi tặng các bạn Giáo trình gồm 142 trang, 8 bài tập. Các bài tập thực hành tập trung vào lập Dự toán công trình. Các bài tập thực hành. read more…