Đăng ký tham gia Hội Dự toán nhà nghề Việt Nam Để nhận tài liệu hay nhất về DỰ TOÁN!

Đừng tối thiểu đầu tư cho bản thân bạn: Học phí để học tập các khóa học để biết làm nghề. Công cụ, phần mềm để làm tốt, làm nhanh, làm giỏi, làm thật nhàn, thật sướng. Tối đa học tập bản thân và công cụ thì mới:

Hãy tối đa các công việc, công trình, dự án bạn có thể làm. Đó mới là điều đáng để tâm để tối đa hóa thu nhập và phát triển mọi điều khác của bạn.

Đăng ký để nhận tài liệu
Pdf Dự toán và thực hành Dự toán GXD:

Nguyễn Thế Anh

Tác giả là admin diễn đàn http://giaxaydung.vn. Hiện là giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng. Am hiểu sâu về Dự án đầu tư xây dựng, Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Hiệu quả dự án, Dự toán, Đấu thầu, Thanh quyết toán, Quản lý chất lượng... đặc biệt là cơ chế, chính sách, quy định của Nhà nước về xây dựng.

Nhiệt tình trong giảng dạy, chia sẻ không ngừng, không mệt mỏi. Facebook: http://facebook.com/dutoangxd 

>