Chọn trang

Khóa tự học dự toán online

Tự học dự toán online8hours

Chúng tôi cố gắng truyền tải các nội dung bạn có thể tự học, tự đọc và tự thực hành được. Còn nhiều nội dung chuyên sâu, không diễn tả qua web được mời bạn tham gia khóa học Dự toán GXD online tương tác trực tiếp với các thầy để đẩy nhanh tiến độ

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ DỰ TOÁN

Phần này cung cấp cho bạn các khái niệm cần thiết để trả lời câu hỏi: Đó là gì? Nội dung gồm những gì? Quy định ở đâu? Nhiều bạn không chịu đọc, cứ muốn lao vào thực hành ngay. Nhưng khi vào thực hành thì không biết đó là gì lại mất thời gian hỏi.

45min.

Chương 2: đọc hiểu 1 file dự toán

Qua nhiều năm giảng dạy dự toán, tiếp xúc với hàng ngàn lượt học viên trên phạm vi cả nước, thuộc đủ các thành phần. Tôi thấy rằng, tốt nhất trước khi học dự toán, lập dự toán bạn hãy đọc hiểu 1 file dự toán đã. Xong rồi sẽ tìm cách làm 1 file dự toán công trình của mình tương tự.

1hr. 10min.

Chương 3: bắt tay vào làm 1 bản dự toán xây dựng

Sử dụng bảng số liệu được cho, nhập vào phần mềm Dự toán GXD và tự tay bạn chạy. Trải nghiệm và chiêm nghiệm lại các nội dung ở 2 chương nói trên.

2hrs. 27min.

Chương 4: MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

Kiểm tra, rà soát lại các kiến thức đã học được ở các chương trước, thông qua các câu hỏi trắc nghiệm.

2hrs 1min.

Chapter 5: THU HOẠCH, ĐÚC KẾT

Viết báo cáo thu hoạch, đúc kết lại bạn đã hấp thụ được những gì sau khóa học nói trên.

1hr. 35min.

thầy Nguyễn Thế Anh giảng viên dự toán

Nguyễn thế anh

Giảng viên, 

Chuyên gia hàng đầu Việt Nam về xây dựng, kinh tế và quản lý xây dựng, định giá xây dựng, dự toán xây dựng, quản lý chi phí, quản lý chất lượng công trình, quản lý dự án, quản lý hợp đồng xây dựng, thanh quyết toán…

CÁC KHÓA HỌC FREE

Các khóa học miễn phí trên trang https://gxd.vn.

các khóa học có phí

Các khóa học bạn nộp 1 khoản phí để đóng góp với tác giả tiếp tục duy trì và tái đầu tư cập nhật nội dung.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Hãy kích vào các liên kết để học ngay