Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin hỏi quy định về số giờ/ca thợ lặn ?

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Hỏi: Có cái văn bản nào quy định về số giờ/ca thợ lặn không? Em nghe thấy có cái quy định 4h/1ca không biết có phải không ?

Đáp: Bạn xem định mức 65/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn.