Xin hỏi quy định về số giờ/ca thợ lặn ?

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Hỏi: Có cái văn bản nào quy định về số giờ/ca thợ lặn không? Em nghe thấy có cái quy định 4h/1ca không biết có phải không ?

Đáp: Bạn xem định mức 65/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn.