Xin hỏi "Cô Li Ê" là gì ?

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Câu hỏi: Cô li ê là cái gì? Cả tên tiếng anh của nó nữa?

Trả lời: Cô li ê là tiếng Pháp được Việt hóa. Tiếng Anh có thuật ngữ tương đương là CLAMP hoặc TAPPING SADDLE, tiếng thuần Việt là cùm, kẹp... Với một số ngữ cảnh bạn có thể gọi là đai giữ ống.

Nếu trong ngành nước thì cái đó gọi là đai khởi thủy, tiếng Anh gọi là tapping saddle. Clamp thường dùng cho kẹp sửa chữa thôi.

Ảnh: Đai để xiết đầu nối giữa ống mềm và ống cứng:
m_tapping-saddle.jpg
 
Last edited by a moderator: