Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin Đơn giá XDCB Hải Phòng số 2542/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Hồng Vân

Thành viên mới
#1
Em đang tìm file Đơn giá XDCB Hải Phòng số 2542/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 bác nào có file pdf hoặc word đầy đủ cho em xin với nhé (em đang rất cần)