Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin bản tiếng Anh Thông tư 33/2009/TT-BXD

qalehoang

Guest
#1
Bác nào có bản tiếng Anh của Thông tư 33/2009/TT-BXD ban hành Quy Chuẩn QCVN 03:2009/BXD không cho em xin với. Cám ơn các bác rất nhiều.