Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

What is civil Engineering ?

TranDaiNghia

Guest
#1
I found this text from my friend's notebook. She said that she learned English of civil engineering course a long time ago. I type it here to practice myseft and share with you.

The term Civil Engineering originally came into use to distinguish from military engineering. Civil engineering dealt with permanent structures for civilian use, whereas military engineering dealt with temporary structures for military use. A more appropriate definition of civil engineering is that it deals with the design and construction that are intended to be stationary. In practice, this definition includes buildings and houses, dams, tunnels, bridges, canals, airports, port facilities, and roadbeds for railroads.

Civil engineering offers a particular challenge because almost every structure or system that is designed and built by civil engineers is unique. One structure rarely duplicates another exactly. Even when structures seem to be identical, site requirements or other factors generally result in modifications. Large structures like dams, bridges, or tunnels may differ substantially from previous structures. The civil engineer must therefore always be ready and willing to meet new challenges.

Within the field of civil engineering itself, there are subdivisions: structural engineering, which deals with permanent structures; hydraulic engineering, which is concerned with systems involving the flow and control of water or other fluids; and sanitary or environmental engineering, which involves the study of water supply, purification, and sewer systems. Obviously, many of these specialties overlap. A water supply system, for example, may involve dams and other structures as well as the flow and storage of water.

In a nuclear power plant, civil engineers are responsible for the design and construction of the plant itself, as well as the protective shielding around the nuclear reactor. In the project of this kind, the engineer is a member of a team that is often headed by a systems engineer who coordinates the contributions of all members of the team. Because teamwork is necessary in so many engineering project, nowadays, an important qualification for engineers is the ability to work successfully with other people.

Vocabulary
temporary (a): tạm thời (hay dùng cho lán trại tạm)
appropriate (a): thích hợp
structure (n): kế cấu, cấu kiện; structural (a)
dam (n): đập nước
sanitation (n): (hệ thống) vệ sinh
roadbed (n): nền đường
challenge (n): sự thách thức
unique (a): duy nhất
duplicate (v): sao chép, copy
identical (a): giống hệt nhau
substantial (a): lớn lao, quan trọng
willing (a): tự nguyện, sẵn lòng
subdivision (n): sự phân nhỏ, phân nhánh, bộ phận
hydraulic (a): thủy lực
environment (n): môi trường
purify (v): Lọc, làm sạch
sewer (n): cống, rãnh
overlap (v): gối đầu, gối lên nhau, chồng chéo
obviously (adv): rõ ràng, hiển nhiên
result in (v): gây nên, có tác động tới, đưa đến kết quả
nuclear reactor (n): lò phản ứng nguyên tử
shielding (n): tấm, lớp che chắn

Practice:
1. Translate the text into Vietnamese.
2. Answers following questions:
- In what way do civil engineering and military engineering differ ?
- What statinary structures does civil engineering deal with ?
- Why is civil engineering said to offer a particular challenge ?
- Why must the civil engineer be ready and willing to meet new challengens ?
- What is civil engineering sub-divided into ?
- Do these branches of civil engineering work independently ?
- What are civil engineers' responsibilities in a nuclear power plant ?
- What is the role of a systems engineer ?
- What is one of qualifications engineers should have nowadays ?
- Why is it an important qualification ?

You can do it !
 

huongvo

Guest
#2
Tra loi bai viet 'What is civil engineering' cua Trandainghia

Practice:
1. Translate the text into Vietnamese.
Ngành xây dựng dân dụng (X3D) là gì?
Tôi đã tìm thấy chủ đề này từ cuốn sổ ghi chú của một người bạn. Cô ấy đã nói rằng cô đã tham gia khóa học anh văn về ngành xây dựng dân dụng cách đây một thời gian. Tôi viết chủ đề này để tự bản thân luyện tập và muốn chia sẻ cùng các bạn.
Thuật ngữ Ngành xây dựng dân dụng bắt đầu đưa vào sử dụng để phân biệt với xây dựng quân đội. Ngành X3D đề cập đến các cấu trúc tạm thời cho người dân sử dụng, trong khi ngành xây dựng quân đội lại đề cập đến các cấu trúc tạm thời cho quân đội. Một định nghĩa thích hợp hơn về ngành X3D là đề cập đến việc thiết kế và xây dựng những cái có dự kiến là hệ thống vệ sinh. Trong thực tế, định nghĩa này bao gồm cả các tòa nhà nhiều tầng và căn hộ, đập nước, đường hầm, sân bay, bến cảng, nền đường hay đường sắt.
Ngành X3D đưa ra một thử thách riêng biệt bởi hầu hết các kết cấu hay hệ thống được thiết kế và xây dựng bởi các kỹ sư xây dựng dân dụng là duy nhất. Một cấu kiện gần như sao chép những cấu kiện khác một cách chính xác. Thậm chí các cấu kiện dường như giống hệt nhau thì các yêu cầu tại công trường hay các tỉ lệ khác thông thường dẫn đến những biến đổi. Các kết cấu lớn như đập nước, cầu cống hay đường hầm có thể khác một cách đáng kể sơ với các kết cấu trước. Kỹ sư xây dựng dân dụng vì vậy phải luôn sẵn sàng và quyết tâm đương đầu những thách thức mới.
Trong phạm vi của ngành X3D, có những sự chia nhỏ như: xây dựng các kết cấu dề cập đến các kết cấu tạm thời; xây dựng thủy lợi đề cập đến các hệ thống liên quan đến dòng chảy và sự điều khiển nước hay các chất lỏng dễ cháy; và hệ thống vệ sinh hay xây dựng môi trường đề cập đến các việc cung cấp nước, lọc nước và hệ thống thoát nước thải. Rõ ràng là có nhiều nét đặc trưng riêng chồng chéo nhau. Ví dụ như hệ thống cung cấp nước liên quan đến đập chắn và các kết cấu khác cũng như dòng chảy hay sự tích lũy nước.
Trong một nhà máy năng lượng hạt nhân, các kỹ sư X3D có trách nhiệm thiết kế và xây dựng cho nhà máy, cũng như những tấm che chắn xung quanh lò phản ứng hạt nhân. Trong dự án thuộc phạm vi này, kỹ sư là một thành viên của một nhóm thường được điều hành bởi một hệ thống các kỹ sư phối hợp đóng góp cho tất cả các thành viên của nhóm. Bởi công tác làm việc theo nhóm là cần thiết trong nhiều dự án xây dựng, ngày nay, một đặc tính quang trọng đối với các kỹ sư là khả năng làm việc thành công với những người khác.
2. Answers following questions:
- In what way do civil engineering and military engineering differ ?
 The difference between civil engineering and military engineering is the civil engineering dealt with permanent structures for civilian use, whereas military engineering dealt with temporaty structures for military use.
- What stationary structures does civil engineering deal with ?
 The stationary structures which civil engineering deal with is the design and construction.
- Why is civil engineering said to offer a particular challenge ?
 The civil engineering is said to offer a particular challenge because almost every structure or sytem that is designed and built by civil engineers is unique.
- Why must the civil engineer be ready and willing to meet new challengens ?
 The civil engineer must be ready and willing to meet new challengens because even when structures seem to be identical, site requirements or other factors generally result in modifications; Large structures like dams, bridges, or tunnels may differ sbstancially from the previous structure.
- What is civil engineering sub-divided into ?
 Civil engineering is subdivided into structure engineering, hydraulic engineering and sanitary or environmental engineering.
- Do these branches of civil engineering work independently ?
 No, they don’t. Obviously, many of these specialties overlap. For example, a water supply system may involve dams and other structures as well as the flow and storage of water.
- What are civil engineers' responsibilities in a nuclear power plant ?
 In a nuclear power plant, civil engineers’ responsibilities are designing and construction for the plant
- What is the role of a systems engineer ?
 The role of a systems engineer is coordination the contribution of all members of the team.
- What is one of qualifications engineers should have nowadays ?
 Nowadays, one of qualifications engineers should have is the ability to work successfully with other people.
- Why is it an important qualification ?
 Because in civil engineering you can’t finish all things by yourself even when you’re the best. It’s a process demanding the supports from many people of many different areas related to civil engineering. You must work with other people to finish your duties. So, if you have troubles in working with others you can’t finish your duties on time, your project will be delaid, you will be punished, you will lose your money, ect. Therefore, I think it’s very important qualification :D

Rất vui được cộng tác cùng các anh chị trong lĩnh vực anh văn chuyên ngành xây dựng - một lĩnh vực mà bản thân tôi rất quan tâm. Đây là lân đầu tiên tham gia diễn đàn, hy vọng được "thọ giáo" nhìu nhìu :p
 

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#3
Cảm ơn các bạn đã tích cực tham gia vào CLB tiếng Anh. Vừa qua, do trục trặc của Diễn đàn mà CLB đã bị mất rất nhiều bài đúng trong giai đoạn đang sôi nổi. Mong các bạn tiếp tục cùng đóng góp, trao đổi để cùng trau dồi khả năng tiếng Anh.
Bài mà bạn TranDaiNghia gửi là một bài dạng đọc hiểu , tức là chủ yếu ta đọc để nắm thông tin và trả lời (đều bằng tiếng Anh) chứ không dịch qua tiếng Việt. Tuy nhiên đây cũng là một bài giúp chúng ta biết thêm nhiều kiến thức và từ vựng. Tôi xin sửa một chút cho bài dịch của bạn huongvo (Phần tiếng Anh có sửa một số lỗi chính tả) :

I found this text from my friend's notebook. She said that she learned English of civil engineering course a long time ago. I type it here to practice my English and share it with you.

Tôi thấy bài khóa này trong cuốn sổ tay của một người bạn. Cô nói rằng cách đây đã lâu, cô có theo một khóa học tiếng Anh về xây dựng dân dụng (X3D). Tôi đưa nó lên đây để tự luyện tiếng Anh cho mình và chia sẻ với các bạn.

The term Civil Engineering originally came into use to distinguish from military engineering. Civil engineering dealt with permanent structures for civilian use, whereas military engineering dealt with temporary structures for military use. A more appropriate definition of civil engineering is that it deals with the design and construction that are intended to be stationary. In practice, this definition includes buildings and houses, dams, tunnels, bridges, canals, airports, port facilities, and roadbeds for railroads.
Thuật ngữ Xây dựng dân dụng ban đầu được dùng để phân biệt với xây dựng quân đội. X3D xây dựng các công trình vĩnh cửu cho mục đích dân sự, trong khi xây dựng quân đội xây dựng các công trình tạm thời vì mục đích quân sự. Có một định nghĩa phù hợp hơn về xây dựng dân dụng, đó là nó thực hiện các thiết kế và xây dựng được dự kiến trở thành cố định. Trong thực tế, định nghĩa này bao hàm việc xây dựng nhà cửa, đập ngăn nước, đường hầm, cầu, kênh, sân bay, bến cảng và nền đường cho đường sắt.


Civil engineering offers a particular challenge because almost every structure or system that is designed and built by civil engineers is unique. One structure rarely duplicates another exactly. Even when structures seem to be identical, site requirements or other factors generally result in modifications. Large structures like dams, bridges, or tunnels may differ substantially from previous structures. The civil engineer must therefore always be ready and willing to meet new challenges.

X3D đưa ra một thử thách mang tính đặc biệt bởi hầu hết các kết cấu hay hệ thống mà các kỹ sư xây dựng dân dụng thiết kế hoặc xây dựng đều là duy nhất. Một công trình rất hiếm khi là bản sao chính xác của một công trình khác. Thậm chí ngay cả khi chúng có vẻ như giống hệt nhau, thì các điều kiện vị trí hoặc các yếu tố khác nói chung cũng vẫn có sự khác biệt. Các công trình lớn như đập nước, cầu hoặc đường hầm có thể có những khác biệt cơ bản so với các công trình làm trước đó. Do đó, các kỹ sư xây dựng công trình phải luôn sẵn sàng và quyết tâm đương đầu với những thử thách mới.


Within the field of civil engineering itself, there are subdivisions: structural engineering, which deals with permanent structures; hydraulic engineering, which is concerned with systems involving the flow and control of water or other fluids; and sanitary or environmental engineering, which involve the study of water supply, purification, and sewer systems. Obviously, many of these specialties overlap. A water supply system, for example, may involve dams and other structures as well as the flow and storage of water.

Ngay trong phạm vi bản thân ngành X3D cũng chia ra nhiều chuyên ngành nhỏ : ngành kết cấu chuyên về các kết cấu vĩnh cửu, ngành thủy lực chuyên về các hệ thống có dòng chảy và kiểm soát nước hoặc các chất lỏng khác, ngành vệ sinh môi trường chuyên nghiên cứu về cấp nước, lọc nước và các hệ thống nước thải. Hiển nhiên là có nhiều đan xen giữa các chuyên ngành này. Ví dụ, một hệ thống cấp nước có thể gồm có các đập nước và các kết cấu khác đi cùng các tuyến ống và bể chứa nước.

In a nuclear power plant, civil engineers are responsible for the design and construction of the plant itself, as well as the protective shielding around the nuclear reactor. In the projects of this kind, the engineer is a member of a team that is often headed by a systems engineer who coordinates the contributions of all members of the team. Because teamwork is necessary in so many engineering projects, nowadays, an important qualification for engineers is the ability to work successfully with other people.
Trong một nhà máy năng lượng hạt nhân, các kỹ sư X3D có trách nhiệm thiết kế và xây dựng nhà máy cũng như những tấm chắn bảo vệ xung quanh lò phản ứng hạt nhân. Đối với các dự án loại này, kỹ sư là thành viên của một nhóm và thường do một kỹ sư chuyên về hệ thống lãnh đạo. Kỹ sư này điều phối sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm. Do công tác làm việc theo nhóm là cần thiết trong nhiều dự án xây dựng nên ngày nay, một năng lực quan trọng đối với các kỹ sư là khả năng cộng tác thành công với những người khác.
 
Last edited by a moderator:

huongvo

Guest
#4
Hihi đọc bài sửa của bác Hugolina xong em thấy bài dịch của mình thật "bì bõm" :p. Cám ơn bác nhìu nhá :D