Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về phụ cấp lưu động

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn về lập dự toán thuê chuyên gia thì:
Ctv=Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp. Bây giờ ta xét chủ yếu các thành phần bôi đậm.
1. Ccg = Lương cơ bản + chi phí xã hội + phụ cấp tiền lương khác (nếu có) trong đó có các phụ cấp ví dụ như là phụ cấp lưu động.
2. Cql được hiểu là chi phí để duy trì bộ máy quản lý tức là cơ quan của các chuyên gia (như chi phí lương bộ phận quản lý, khấu hao nhà cửa, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, chè nước của công ty, văn phòng phẩm, giấy tờ phải sử dụng của Công ty liên quan đến công việc thuê...) nói chung là chi phí gián tiếp của Công ty tựa như chi phí chung của bảng tổng hợp kinh phí khi thi công mà chúng ta hay làm thầu.
3. Ck được hiểu tựa như khi ta đi làm cơ quan phải trang bị cho ta các dụng cụ làm việc, tiền công tác phí khi phối hợp với các bên khác...không tính trong lương nên bao gồm chi phí như in ấn sản phẩm theo hợp đồng, hội họp, chi phí đi lại, chi phí khác...

Câu hỏi: Nếu mục 1 tức Ccg có tính phụ cấp lưu động rồi, thì mục 3 tức Ck tính phần chi phí đi lại thì có vẻ như bị trùng lặp?

Các bạn cùng trao đổi giải quyết câu hỏi trên để tìm hiểu thêm về các phụ cấp trong đơn giá xây dựng. Tại sao phụ cấp lưu động tính trên lương tối thiểu, trong khi phụ cấp ổn định lại tính theo lương cơ bản...?
 

QLCL GXD

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#2
Phụ cấp lưu động: áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở. Phụ cấp gồm 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tối thiểu chung. Thông thường trong các bộ đơn giá địa phương, cũng như công trình xây dựng trên các địa bàn thông dùng, phụ cấp lưu động ở mức 0,2 (hay 20%LTTC).
Quy định về phụ cấp lưu động được nêu tại Nghị định 204/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Mức phụ cấp lưu động trong các bộ đơn giá địa phương được nêu ở phần thuyết minh đơn giá hoặc thuyết minh bảng giá ca máy và thiết bị thi công của địa phương công bố.

Tình huống:
Công trình thi công xây dựng tại Hà Tĩnh, chế độ phụ cấp lưu động được tính vào trong đơn giá XDCT tỉnh Hà Tĩnh là 20%. Nếu một dự án có chế độ phụ cấp là 40% thì cách tính thế nào là hợp lý nhất ( vì trong đơn giá đã đưa vào tất cả các chế độ phụ cấp..)?