Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về phụ cấp làm ngoài giờ

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#1
Nếu đang lập dự toán và muốn đưa thêm hệ số phụ cấp làm ngoài giờ bạn xem Thông tư số 13 /2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 114/2002/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2002 của chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Các bạn có thông tin gì thêm xin chia sẻ nhé. Thanks.
 

Attachments