Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về phụ cấp khu vực

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Tôi đang kiểm tra dự toán tại Kom Tum. Trong đó đơn vị thiết kế có dùng hệ số "PHỤ CẤP KHU VỰC" là 5.94% (nhân công)
Xin cho hỏi Định mức phụ câp khu vực này được lấy từ văn bản nào?
Vấn đề bạn hỏi quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 hướng dẫn về phụ cấp khu vực cụ thể đối với từng tỉnh (quy định hệ số tới từng xã, huyện). Ngoài ra có thể có các văn bản hướng dẫn của địa phương. Cụ thể ở đây, trong văn bản số 03/HD-LS ngày 10/7/2006 của Liên sở XD-TC tỉnh Kon Tum hướng dẫn áp dụng đơn giá KS xây dựng năm 2006, Mục 2.2 Phụ cấp khu vực:

Được tính theo tỷ lệ % so với chi phí nhân công trong đơn giá:
- Nơi có phụ cấp khu vực 0.2 được tính = 5.94% CFNC trong đơn giá
- Nơi có phụ cấp khu vực 0.3 được tính = 8.91% CFNC trong đơn giá
- Nơi có phụ cấp khu vực 0.4 được tính = 11.88% CFNC trong đơn giá
- Nơi có phụ cấp khu vực 0.5 được tính = 14.85% CFNC trong đơn giá
- Nơi có phụ cấp khu vực 0.7 được tính = 20.79% CFNC trong đơn giá

Như vậy, hệ số PC khu vực bằng 5.94% được áp dụng cho vùng có phụ cấp khu vực 20%.
 

Attachments

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#2
Tôi cũng thẩm tra dự toán một công trình ở Kon tum, phụ cấp khu vực có hướng dẫn lập dự toán riêng của tỉnh theo văn bản số 03/HD-LS ngày 10/7/2006 của Liên sở XD-TC tỉnh Kon Tum. Tại Kon Tum không lấy PCKV trong thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005.

Các văn bản quy định các hệ số phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút, phụ cấp độc hại, phụ cấp không ổn định sản xuất để lập DT đôi khi phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Mặc dù có thể đã đăng trên diễn đàn, nhưng tôi gửi thêm lên đây để các bạn tiện tham khảo.
 

Attachments

nguyenthaianh

Thành viên mới
#3
Trong dự toán công trình phần diễn giải có đoạn: hệ số nhân công nhóm 1 = 1 x (1+0,2/3,266)=1,0612. Xin hỏi các bạn 3,266 là hệ số gì, được tính như thế nào?
3,266 là hệ số h1.1 thuộc nhóm I. Bạn có thể tìm văn bản số 490/SXD-KT của SXD Quảng Ninh ngày 21/5/2007 để tham khảo.
Qua tranh luận trên diễn đàn tôi thấy công thức tính hệ số h1.1 là:
h1n= (0,2+Kin *1,26)
h2n=(0,2+Kin *1,26)/Kin

Trong đó:
+ Kin: là hệ số lương được tính trong bảng lương A8.
+ 0,2 : là phụ cấp lưu động 20%.
+ 1,26: là phụ cấp không ổn định sản xuất 10%; phụ cấp lương cấp bậc, lương phụ( nghỉ lễ, tết, phép...) là 12%; và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính là 4%.