Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về phụ cấp khoán trực tiếp 4% tính trên LCB

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#1
Câu hỏi: Cho tôi hỏi phụ cấp có thể khoán trực tiếp cho CN 4% tính trên lương cấp bậc có ý nghĩa gì?
Trả lời:
Vấn đề này thầy Thế Anh đã giải thích rất kỹ và có các tình huống minh họa khi thẩm tra dự toán, ví dụ: thẩm tra dự toán chi phí tư vấn giám sát (khi lập dự toán), chi phí quản lý dự án (khi lập dự toán).