Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về phụ cấp độc hại

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#1
Về phụ cấp độc hại, trước đây TT23 quy định rất rõ đối tượng:

Những nghề, công việc hoặc nơi làm việc có một trong những điều kiện dưới đây thì được xem xét áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm:
1. Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc với nồng độ cao, cơ thể dễ bị nhiễm độc gây bệnh nghề nghiệp;
2. Làm việc trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, không khí mà không khắc phục được bằng phương tiện bảo hộ lao động, chưa thể hoặc không thể khắc phục hết những ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người;
3. Làm việc ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh phát sinh từ công nghệ sản xuất mà không khắc phục được;
4. Những công việc phát sinh tiếng ồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép;
5. Treo người trên cao ở mức độ tác động xấu đến sức khoẻ;
6. Làm việc ở nơi có phóng xạ, tia bức xạ lớn hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép;
7. Làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm và mắc bệnh.
Nhưng đến năm 2005 thì Bộ LĐTBXH thay thế bằng TT 04, trong đó đối tuợng áp dụng được quy định một cách rất chi là học thuật trình độ cao, rất khó hiểu gì cả:
Chẳng hạn mức 1:
Mức 1, hệ số 0,1, áp dụng đối với:
- Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh làm nghề, công việc nhóm I chuyển sang làm nghề, công việc nhóm II của cùng thang lương;
- Những người đang hưởng lương chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ có thời gian làm việc tại nơi công nhân, nhân viên làm nghề, công việc thuộc nhóm II của các thang lương;
- Những người đang hưởng lương chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ có thời gian làm việc tại nơi công nhân, nhân viên làm nghề, công việc theo các bảng lương có các yếu tốđộc hại, nguy hiểm sau:
+ Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc có nồng độ cao, làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm;
+ Làm việc trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh phát sinh từ công nghệ sản xuất, trong điều kiện thời tiết nguy hiểm;
+ Những công việc phát sinh tiếngồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép;
+ Làm việc ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt chuẩn cho phép
Ba cái gạch đầu dòng ấy phải được hiểu thế nào?
* Em là công nhân nhóm 1 khi chuyển sang làm việc nhóm 2 thì sẽ vẫn tính hệ số lương theo nhóm 1, và được hưởng thêm phụ cấp 0,1 độc hại?

* Hay em là công nhân nhóm 1 khi chuyển sang làm việc nhóm 2 thì sẽ được tính hệ số lương theo nhóm 2, và hưởng thêm phụ cấp 0,1 độc hại?

* Hay là thế nào khác? Và cứ thế tính hay là phải có văn bản gì của ai đó xác định cho là "có độc hại" thì mới được tính ?

* Và khi đưa phụ cấp này vào dự toán thì tính toán ra làm sao?

Mức 2 trong TT này cũng thế:
2. Mức 2, hệ số 0,2, áp dụng đối với:
- Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh làm nghề, công việc thuộc nhóm I hoặc nhóm II chuyển sang làm nghề, công việc thuộc nhóm III của cùng thang lương;
- Những người đang hưởng lương chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ có thời gian làm việc tại nơi công nhân, nhân viên làm nghề, công việc thuộc nhóm III của các thang lương.
Thế là nghĩa làm sao? Hay lâu nay em tính thiếu tiền lương cho anh em công nhân nhỉ? Thế thì phải tội chết. Mời các bác tham gia trao đổi.
 

Attachments

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#2
Tôi đang làm việc tại phòng Quản lý đô thị Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tôi dang làm tập đơn giá trồng mới các loại cây xanh, theo định mức cây xanh. Tại tỉnh tôi, Sở Xây Dựng tỉnh có lập 2 bộ đơn giá, 1 là đơn giá Xây Dựng Cơ Bản, và Đơn giá Duy trì cây xanh nhưng đơn giá nhân công trong bộ đơn giá Xây dựng cơ bản thì có tính các loại phụ cấp độc hại ,khu vực, lưu động... tổng cộng các loại phụ cấp là 1.66 còn bộ đơn giá duy trì cây xanh thì đơn giá nhân công chỉ lấy phụ cấp độc hại thôi thì tổng công phụ cấp của công nhân trong bộ đơn giá duy trì cây xanh tổng công là 1.1, vậy tại sao cung một nhóm thợ mà 2 hệ số phụ cấp lại khác nhau như vậy. Mong chỉ giúp, vì tôi sắp làm đơn giá trồng mới cây xanh, theo tôi nghĩ phải lấy hết các loại phụ cấp tương tự như bên xây dựng chứ. Vì cùng một cấp bậc thợ mà.
Theo mình, các thông tin bạn đưa ra trong câu hỏi có 1 số điểm mà chúng ta cần làm rõ trước khi có câu trả lời :
1. Thông thường trong Đơn giá XDCB chỉ bao gồm phụ cấp lưu động 20%Ltt, các khoản lương phụ 12% Lcb và 1 số khoản có thể khoán trực tiếp cho người lao động 4% Lcb, có 1 số bộ đơn giá có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất. Nhưng bạn lại nói rằng trong đơn giá XDCB có cả phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực - bạn cần xem lại kỹ chỗ này vì :
- Phụ cấp khu vực chỉ áp dụng cho 1 số khu vực nhất định và có nhiều mức khác nhau , không thể có 1 mức phụ cấp khu vực chung cho cả tỉnh được.
- Phụ cấp độc hại chỉ áp dụng cho những người làm việc trong các nghề độc hại, nguy hiểm chứ không phải là khoản phụ cấp chung cho mọi người làm trong ngành XDCB và nó cũng gồm nhiều mức phụ cấp chứ không phải chỉ có 1 mức áp dụng chung.
2. Các khoản phụ cấp được áp dụng cho từng nhóm ngành nghề, công việc ( lưu động, độc hại...) hoặc từng khu vực địa lý ( khu vực, thu hút...) hoặc chức vụ ( phụ cấp trách nhiệm), không phải tất cả các khoản phụ cấp đều giống nhau nếu cũng 1 cấp bậc thợ.
Theo tôi, về bản chất và nguyên tắc thì hai đơn giá đều đúng và sử dụng chúng sẽ không khác gì nhau. Sai khác giữa hai bộ đơn giá mà bạn thấy chỉ là do đưa các khoản phụ cấp nào vào để tính sẵn mà thôi (lưu ý tôi nói là tính sẵn). Nguyên tắc khi tính đơn giá nhân công trong dự toán là các khoản phụ cấp nào đã được đưa ra (sẵn) trong đơn giá nhân công thì thôi, phụ cấp nào chưa được đưa vào hoặc đưa thiếu thì phải tính bổ sung. Do đó khi bạn dùng đơn giá Duy trì cây xanh, bạn thấy trong thuyết minh nói trong đơn giá nhân công mới chỉ có phụ cấp độc hại thì bạn phải tính bù thêm các khoản phụ cấp còn thiếu vào đơn giá.
Ngoài ra, như ý kiến ở trên "Phụ cấp khu vực chỉ áp dụng cho 1 số khu vực nhất định và có nhiều mức khác nhau , không thể có 1 mức phụ cấp khu vực chung cho cả tỉnh được" là có 1 chút nhầm lẫn ở đây. Thông thường các bộ đơn giá của tỉnh sẽ xây dựng đơn giá nhân công theo các mức phụ cấp thấp nhất, các địa bàn có các mức phụ cấp tương ứng cao hơn đơn giá sẽ được tính bù vào. Do đó có một số tỉnh có mức phụ cấp khu vực toàn tỉnh thấp nhất >0 có thể đưa sẵn mức phụ cấp thấp nhất này vào đơn giá nhân công.
VD1: Tỉnh Khánh Hòa, tất cả các địa phương trong tỉnh có mức phụ cấp khu vực thấp nhất là 0,1 chẳng hạn, do đó trong đơn giá XDCB của tỉnh đã đưa vào đơn giá nhân công PCKV=0,1.
Khi bạn tính dự toán cho công trình tại xã Cam Bình - thị xã Cam Ranh có mức PCKV=0,2 bạn sẽ phải tính bù thêm PCKV=0,1. Nếu bạn sử dụng ĐG Duy trì cây xanh, trong đơn giá nhân công chưa có phụ cấp KV (PCKV=0) thì khi bạn tính dự toán cho công trình tại xã Cam Bình - thị xã Cam Ranh có mức PCKV=0,2 bạn sẽ phải tính bù thêm PCKV=0,2.
Tương tự với tất cả các loại phụ cấp khác.
VD2: Thường trong ĐG XDCB đưa mức phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất = 0,2. Khi đó với công trình ở nơi theo quy định có mức phụ cấp lưu động cao hơn sẽ được tính bù thêm. Tuy nhiên có một số tỉnh theo quy định thuộc 100% là miền núi (VD như Yên Bái, Sơn La, Lào Cai) mức phụ cấp này thấp nhất lại =0,4. Vì vậy trong đơn giá XDCB của tỉnh này đã đưa sẵn vào lương nhân công phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất = 0,4.
Còn về phụ cấp độc hại, nguy hiểm thì tôi cũng nhất trí như bạn hungvina16. Tuy nhiên có thể địa phương của bạn có quyết định đặc biệt nào đó của Bộ LĐTBXH cho phép tính phụ cấp này vào đơn giá nhân công thực hiện cho toàn tỉnh, khi đó nếu bạn dùng đơn giá Duy trì cây xanh thì trong dự toán bạn cũng sẽ được tính bù thêm khoản phụ cấp này.
Vì thế, nếu bạn đang xây dựng đơn giá mới thì bạn có đưa hay không đưa vào các khoản phụ cấp cũng đều được, nhưng thông thường, theo tôi các bộ đơn giá đều đưa sẵn các khoản phụ cấp vào lương ở mức thấp nhất của địa phương. Sau đó bạn phải ghi rõ trong thuyết minh để người sử dụng biết cần phải bù thêm phụ cấp gì và như thế nào.
Còn về phụ cấp độc hại nguy hiểm, bạn thử tìm hiểu xem tỉnh của bạn có quyết định của Bộ LĐTBXH cho phép tính phụ cấp này vào đơn giá nhân công thực hiện cho toàn tỉnh hay không, nếu có thì bạn cho vào đơn giá nhân công luôn (Vì nếu không có quyết định này, nếu đưa sẵn phụ cấp này vào thì khi lập dự toán ở nơi không được hưởng phụ cấp này sẽ phải tính bù âm (-) phụ cấp này sẽ lằng nhằng và dễ nhầm lẫn).