Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về hệ số chuyển đổi nhân công nhóm 1 sang nhóm 2, nhóm 3

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Về hệ số chuyển đổi nhóm lương

Chi phí NC trong các tập đơn giá trước đây (các đơn giá xác định theo định mức 1242/QĐ-BXD) tính theo mức lương nhóm I, chuyển hệ số nhóm như sau:
- Nhóm II: bằng 1,064 so với tiền lương nhóm I
- Nhóm III: bằng 1,126 so với tiền lương nhóm I
- Nhóm IV: bằng 1,194 so với tiền lương nhóm I
Còn trong đơn giá hiện nay (xác định theo định mức 24/2005/QĐ-BXD), hệ số chuyển nhóm lại như sau:
- Nhóm II: bằng 1,062 so với chi phí nhân công nhóm I trong đơn giá
- Nhóm III: bằng 1,117 so với chi phí nhân công nhóm I trong đơn giá
Tại sao lại có sự khác biệt như vậy ?
Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước khác với hệ thống thang lương, bảng lương... cũ. Số bậc rút ngắn lại, hệ số lương cũng khác...
Tức là hệ thống thang lương, bảng lương dùng để tính các đơn giá (theo định mức 1242/QĐ-BXD) khác với hệ thống dùng để tính các đơn giá hiện hành (theo định mức 24/2005/QĐ-BXD nay là định mức số 1776/BXD-VP).
Còn nguyên tắc quy đổi thì vẫn vậy: trong đơn giá có nhiêu loại công tác của nhiều loại hình công trình (xây dựng - nhóm I, cầu đường - nhóm III...) người ta không chọn giải pháp phân chia tính toán tiền lương theo nhóm luôn vào đơn giá (vì phải thêm rất nhiều thuyết minh chỗ nào nhóm I, chỗ nào nhóm II, chỗ nào nhóm III rất phức tạp) mà tính theo mặt bằng lương nhóm I và điểu chỉnh lương theo nhóm cho phù hợp khi lập dự toán.

Về hệ số chuyển đổi nhóm các bạn tham khảo văn bản đính kèm.
Khi lập dự toán của công trình sử dụng nhân công nhóm II và nhóm III thì phải nhân với một hệ số để chuyển đổi sang nhân công nhóm I vì trong đơn giá XDCB của các tỉnh là đang tính cho nhân công nhóm I.
Theo em được biết thì hệ số chuyển đổi như sau:
- Nhóm II: Kcđ = 1,062
- Nhóm III: Kcđ = 1,171
Nhưng em không biết các hệ số trên quy định ở văn bản nào, và cách tính như thế nào để được như thế? Nhờ các cao thủ giải thích giùm em tí nhé. Cảm ơn các bác nhiều.
Quy định về các hệ số chuyển đổi nhóm nói trên bạn có thể xem phần thuyết minh bộ đơn giá địa phương nơi xây dựng hoặc một văn bản khác của UBND tỉnh hoặc hướng dẫn của SXD.
 

Attachments

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#2
Có nhiều bạn thắc mắc về việc làm dự toán, công trình được sử dụng nhân công nhóm 2 và nhóm 3 (theo NĐ 205/2004/NĐ-CP). Nhưng đơn giá địa phương lại tính cho nhân công của nhóm 1, vậy khi chuyển sang nhóm 2, nhóm 3 thì lấy hệ số bao nhiêu? Có Văn bản nào chỉ dẫn nào không?

Xin giải đáp như sau: Các bạn xem quyển đơn giá địa phương, ở các trang thuyết minh đầu quyển đơn giá đều đề cập.
Ví dụ đơn giá thành phố Hồ Chí Minh trang 2 của thuyết minh có đoạn:
b. Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình được xác định như sau:
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.
Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, mục 8.1 - xây dựng cơ bản; bảng lương B.5, thang lương 4 bậc và bảng lương B.12, thang lương 4 bậc ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
Phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cơ bản.
Đối với các công trình xây dựng được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% thì được bổ sung thêm các khoản này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá trị dự toán xây lắp.
Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng được tính cho loại công tác xây lắp thuộc nhóm I. Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộc các nhóm khác của bảng lương A.1.8 thì được chuyển đổi theo hệ số sau:
Thuộc nhóm II : Bằng 1,062 so với tiền lương trong đơn giá XDCT - Phần xây dựng.
Thuộc nhóm III : Bằng 1,171 so với tiền lương trong đơn giá XDCT - Phần xây dựng.
Chúc các bạn thành công.
 

Quyết toán GXD

Công ty CP Giá Xây Dựng
#3
Các bạn có thể tham khảo:
- Thông tư số 07/2003/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (có đề cập cách tính hai hệ số đổi nhóm lương).
- Văn bản số 3767/CGĐ-TĐ1 ngày 7/10/2005 của Cục giám định và QLCL CTGT, (chính xác hai hệ số đổi từ nhóm 1 sang 2 và 3 bạn xem trang 3). Đây là văn bản hỏi, nhưng có nêu cách tính khá rõ, bạn tham khảo và đối chiếu Thông tư 07/2003/TT-BXD nói trên. Tôi sẽ tìm thêm văn bản trả lời của Viện KTXD sau.

Chúc thành công!
 

Attachments