Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Về chi phí tiền lương làm ca đêm, ca 3

QLCL GXD

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#1
Nhờ giúp đỡ! Tôi đang duyêt quyết toán một công trình xây dựng, trong đó hơn nửa khối lượng công việc phải làm đêm, áp dụng hệ số làm đêm 1,189 theo định mức 1242/1998 và đơn giá 24/1999 của Hà Nội. Nhưng cơ quan thẩm định đòi hỏi phải có văn bản chính thức. Tôi seach mãi chưa thấy?
Theo tôi hiểu thì dự toán mà bạn đang xem xét được lập theo:
- Định mức XDCB số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ Xây dựng.
- Đơn giá XDCT số 24/1999/QĐ-UBND ngày 15/4/1999 của UBND thành phố Hà Nội.
Trong đơn giá 24/1999, tại phần quy định áp dụng đơn giá có nêu rõ trường hợp làm ca đêm sẽ đuợc áp dụng hệ số nhân công là 1.189.
Bộ định mức và đơn giá này đều có trên giaxaydung.vn bạn nhé.
 

nguyentheanh

Administrator
Staff member
#2
Hiện tại tôi cũng đang tham gia 1 số công trình phải làm ca đêm. Việc áp dụng hệ số nào đang là một vấn đề tranh luận nhiều.
Hệ số 1,189 đề cập trong bộ đơn giá 24/1999 của Hà Nội. Bộ đơn giá này đã hết hiệu lực, việc lấy bộ đơn giá này để làm căn cứ là không có cơ sở (nếu các bên đồng ý tham khảo áp dụng thì tốt).

Chúng ta cũng có thể tính toán ra các hệ số theo các chế độ chính sách phù hợp. Xin gửi các bạn file tính toán của một đồng nghiệp trên giaxaydung.vn để các bạn tham khảo.

Quan điểm của tác giả:
- Bảng này tính lương tại khu vực Hà Nội.
- Hệ số tính theo bảng lương A6 (cũ) và bảng lương A8 (mới) là tương đối giống nhau, có sự khác nhau 1 chút là bộ ĐG mới của HN không có phụ cấp không ổn định SX 10%. Nếu đưa hệ số này vào thì kết quả 2 bảng tính là như nhau.
- Mình vẫn không tìm hiểu được tại sao trong bộ ĐG 24/1999 lại tính toán ra được hệ số 1,189 (bác nào biết thì chỉ mình với nhé). Nếu tìm hiểu được thì việc đưa ra hệ số làm ca đêm thời điểm này sẽ có cơ sở hơn. Mình tạm thời lý luận là dựa vào 2 bảng tính có kết quả như nhau vì vậy sẽ quyết định vẫn nhân hệ số làm ca đêm là 1,189 (nếu CĐT nào bạo tay hơn thì có thể quyết định hệ số cao hơn nhưng chắc là không thể vượt quá 1,24 được)
 

Attachments

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#3
Cho tôi hỏi về chi phí làm thêm ca đêm. Trong dự toán công trình tôi đang tính chi phí này như sau:
Bổ sung thêm 0.09 chi phí nhân công cho hạng mục thi công (30% khối lượng x 30% lương). Vậy tính bổ sung lương làm ca đêm như trên có được tính thêm chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và dự phòng (cả khối lượng và trượt giá) cho chi phí làm đêm này không? Vì trong dự toán đã có tính các chi phí này cho hạng mục này. Bộ Xây dựng đã có 3 văn bản hướng dẫn về làm ca đêm áp dụng cho công trình thủy lợi. Tôi xin trích 1 văn bản:
Ngày 01/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1834/BXD-KTXD gửi Bộ Công thương về chi phí làm đêm tại các dự án thuỷ điện.
- Chi phí làm đêm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2003/TT– BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình; việc lập dự toán thực hiện theo hướng dẫn trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.
- Công tác xây lắp có làm đêm hay không tuỳ thuộc vào từng điều kiện cụ thể của từng công trình do cấp có thẩm quyền quyết định; về nguyên tắc, chi phí làm đêm tại các dự án thuỷ điện được đưa vào giá thành công trình (thuộc nguồn dự phòng trong dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư).
- Các loại chi phí như: 4% chi phí khoán cho người lao động; 12% các khoản lương phụ; 15% không ổn định sản xuất không thuộc chi phí làm đêm.
Tôi vẫn chưa hiểu một số điểm như sau:
- Chi phí làm ca đêm đã được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình, có nghĩa là sẽ bao gồm cả các chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước - khi đó sẽ làm vượt TMĐT.
- Theo hướng dẫn "chi phí làm đêm tại các dự án thuỷ điện được đưa vào giá thành công trình (thuộc nguồn dự phòng trong dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư)" theo tôi hiểu thì chi phí này không làm thay đổi TMĐT vì được trích từ nguồn dự phòng.
Kết hợp 2 ý kiến nêu trên tôi hiểu là chi phí làm ca 3 sẽ không làm thay đổi TMĐT, nó được trích ra từ chi phí dự phòng. TMĐT chỉ có sự hoán đổi, chi phí xây dựng các hạng mục tăng lên, trong khi chi phí dự phòng giảm xuống tương ứng với chi phí ca 3
Mong nhận được góp ý. Xin chân thành cảm ơn.
Chi phí này không làm thay đổi TMĐT, vì đã được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình (người lập dự toán có năng lực, kinh nghiệm sẽ dự trù tốt khoản kinh phí này). Có thể tính một khoản (chèn thêm 1 dòng) trong bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (từng thời kỳ, có nghĩa là tùy theo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí của BXD có sự thay đổi hướng dẫn chèn 1 dòng này vào chỗ nào. VD: Thông tư 07/2003/TT-BXD, Thông tư 04/2005/TT-BXD, Thông tư 04/2010/TT-BXD... có thể hướng dẫn khác một chút hoặc không đề cập). Chi phí làm ca đêm được dự trù một khoản trong TMĐT, khi thực hiện, nhà thầu có thi công làm ca đêm thì CĐT phải thanh toán cho nhà thầu.

Chi phí ca đêm không cố định, từ khâu lập dự toán bạn không thể xác định 100% công việc nào đó đều làm ca đêm. Ca đêm này sẽ phải thực thanh, thực chi (chấm công). Do đó khi tham gia một số dự án thủy lợi, thủy điện tôi thấy các dự án đó dự trù 1 khoản thuộc chi phí khác hoặc chi phí dự phòng để dự trù vốn cho vấn đề này thì hợp lý hơn là tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán.