Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Văn bản 1683/BXD-KTTC ngày 1/10/2003 của Bộ Xây dựng về định mức đào đá cấp IV nền đường

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
53
Points
48
#1
Văn bản số 1683/BXD-KTTC ngày 1/10/2003 của Bộ Xây dựng thỏa thuận định mức đào đá cấp IV nền đường làm mới, nền đường mở rộng bằng máy đào công suất lớn, bằng nổ om; trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy cho Công trình đường Hồ Chí Minh.
 

Attachments