Về tính khối lượng và áp dụng định mức sơn sắt thép

Đấu thầu GXD

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#1
Có nhiều đồng nghiệp vẫn đang thắc mắc về cách tính toán khối lượng sơn sắt thép (sơn hoa sắt cửa, sơn hàng rào, sơn cổng...) tôi mở topic này, mỗi bạn góp 1 tý để khi cần có thể tham khảo lại nhé.

Trong ĐM1776 mã định mức AK.83400 Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp thì đơn vị tính: m2.
Các bạn hiểu m2 ở đây là m2 bề mặt sơn phủ lên sắt thép hay là m2 của cấu kiện sắt như: hoa sắt cửa sổ, cổng, lan can sắt hộp...?
Tôi thì cho rằng đó là m2 mà sơn phủ lên bề mặt sắt thép. Nhưng nếu như vậy thì cũng không dễ để tính ra được với những kiểu hoa sắt phức tạp.

Có ý kiến cho rằng: Chính xác diện tích sơn là tính diện tích bề mặt được sơn phủ, đơn vị tính là m2. Về khối lượng:
+ Xác định theo cấu kiện thì chưa chính xác
+ Việc định diện tích sơn cho sắt thép có 3 cách:
1. Theo tiêu chuẩn: tiêu chuẩn thường xác định theo m2/m hoặc m2/tấn.
2. Tính chi tiết, cụ thể theo thực tế kích thước, chu vi, tiết diện thép rồi nhân với chiều dài của thép mà tính ra. Trường hợp này yêu cầu thiết kế cấu kiện phải chi tiết kích thước
3. Tìm hiểu số liệu từ người có kinh nghiệm, thường là thầu phụ chế tạo: hỏi xem hết bao nhiêu sơn cho 1 m2 cửa sổ, hoa sắt...

Mời các bạn chia sẻ thêm.
 

Attachments