Về phụ cấp khoán trực tiếp 4% tính trên LCB

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#1
Câu hỏi: Cho tôi hỏi phụ cấp có thể khoán trực tiếp cho CN 4% tính trên lương cấp bậc có ý nghĩa gì?
Trả lời:
Vấn đề này thầy Thế Anh đã giải thích rất kỹ và có các tình huống minh họa khi thẩm tra dự toán, ví dụ: thẩm tra dự toán chi phí tư vấn giám sát (khi lập dự toán), chi phí quản lý dự án (khi lập dự toán).