Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán

Đào Chăm

Thành viên mới
Joined
Aug 14, 2017
Messages
7
Likes
0
Points
0
Location
Hà Nội
#1
Bạn đã học xong giáo trình tiếng anh giao tiếp và muốn tiếp cận với tiếng anh chuyên ngành? Nếu bạn đang là một bác sỹ hoặc làm việc trong lĩnh vực y tế, tiếng anh chuyên ngành y sẽ vô cùng cần thiết. Còn nếu bạn đang công tác trong lĩnh vực tài chính kế toán, các từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều. Chính vì vậy, các từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán sau đây sẽ vô cùng quan trọng:
Agricultural livies: Thuế nông nghiệp
Aid: viện trợ
Aitken estimator: Ước lượng số Aitken
Allocate: Phân bổ, ấn định
Allocation funtion: Chức năng phân bổ
Allocative efficiency: hiệu quả phân bổ
Barter: hàng đổi hàng
Basic wage rates: Mức tiền công cơ bản; mức lương cơ bản
Bearer bonds: trái phiếu vô danh
Benefit-cost ratio: Tỷ số chi phí-lợi ích
Benefit-cost analysis: Phân tích lợi ích chi phí
Benefit principle: Nguyên tắc đánh thuế theo lợi ích
Bias: độ lệch
Bid: đấu thầu
Budget: ngân sách
Business cycle: Chu kỳ kinh doanh
Business performance: Kết quả kinh doanh
Business risk: Rủi ro kinh doanh
Capital loss: Khoản lỗ vốn
Normal good: Hàng hóa thông thường
Occupational licensing: Bằng hành nghề
Opportunity wage: mức lương cơ hội
Optimal capacity: công suất tối ưu
Ordinary share: cổ phiếu thường
Output: sản lượng đầu ra
Output budgeting: ngân sách theo sản lượng đầu ra
Overdraff: thấu chi
Overfunding: vay quá mức
Trade unions: công đoàn
Yield on investment: lợi nhuận từ đầu tư
Yield on external debt: Lãi trên nợ nước ngoài
Wage-rental ratio: Tỷ số tiền công – tiền thuê vốn
Trên đây là các từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán vô cùng hữu dụng để bạn học tập và sử dụng trong công việc. Bạn hãy thường xuyên sử dụng các từ vựng này nhé