Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn đấu thầu và mẫu HSMT của ADB

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Tham gia ngày
7/7/07
Bài viết
3.050
Reaction score
57
Điểm
48
I - Các tài liệu đầu thầu

Hướng dẫn Đấu thầu mua sắm của ADB quy định rằng bên vay phải dùng các mẫu tài liệu mời thầu của ADB cho các gói thầu Đấu thầu cạnh tranh quốc tế của mình.

Bấm vào đây để tải file ADB’S Procurement Guidelines tiếng Anh

Bấm vào đây để tải file ADB’S Procurement Guidelines tiếng Việt

Các mẫu tài liệu mời thầu của ADB cho công tác sơ tuyển nhà thầu, mua sắm hàng hóa và thi công xây lắp (công trình lớn) được dựa trên Các mẫu tài liệu mời thầu chung mà các ngân hàng phát triển đa phương và các công ty tài chính quốc tế công cộng khác cùng lập ra.

Các tài liệu này vẫn thể hiện cấu trúc và các điều khoản như Mẫu tài liệu đấu thầu chung trừ các phần phải thay đổi theo quy định riêng của ADB. Một đặc điểm quan trọng của các mẫu tài liệu này là có thể chỉ phải chỉnh sửa rất ít khi sử dụng chúng vì trong tài liệu không có các diễn giải, ghi chú hay ví dụ. Mỗi mẫu tài liệu đều có kèm theo Hướng dẫn cho người sử dụng, gồm các diễn giải và hướng dẫn chi tiết.

Nếu ADB không có mẫu tài liệu đấu thầu tương ứng cho công việc của bên vay, bên vay có thể sử dụng các mẫu hồ sơ mời thầu quốc tế được lưu hành rộng rãi mà ADB có thể chấp nhận, và cố gắng tuân thủ tới mức cao nhất các mẫu hồ sơ mời thầu của ADB.

Các tài liệu đấu thầu của ADB bao gồm các mẫu hồ sơ mời sơ tuyển, HSMT mua sắm hàng hóa, HSMT cho các công trình xây lắp lớn và mẫu HSMT cho thiết kế - cung cấp và lắp đặt nhà máy.

II- Sơ tuyển

Hồ sơ mời sơ tuyển /The Standard Procurement Document for Prequalification of Bidders(SPQD) được lập ra để phục vụ việc sơ tuyển nhà thầu cho các hợp đồng xây lắp lớn và phức tạp, các hợp đồng chìa khóa trao tay và các hợp đồng chế tạo máy móc thiết bị đắt tiền và kỹ thuật cao. Lý do của việc sơ tuyển là để đảm bảo rằng chỉ các nhà thầu có kinh nghiệm phù hợp, lý lịch nguyên môn và kinh doanh đã được kiểm chứng, có doanh thu hàng năm đạt mức yêu cầu, không vướng vào bất kỳ vụ kiện tụng lớn nào, mới được mời nộp hồ sơ dự thầu.

Bấm vào đây để tải file SPQD User’s Guide/ Hướng dẫn sử dụng hồ sơ mời sơ tuyển

Bấm vào đây để tải file Standard Procurement Document for Prequalification of Bidders/Mẫu HS mời sơ tuyển


III- Mua sắm hàng hóa
Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa được lập cho từng quy trình trong số 04 quy trình mua sắm hàng hóa mà ADB hỗ trợ. Chủ đầu tư có thể chọn lựa quy trình phù hợp nhất với tính chất công việc mua sắm của mình.

Cần đọc và tải Hướng dẫn sử dụng/ the User's Guide trước khi tải và sử dụng các mẫu hồ sơ này.

Bấm vào đây để tải Hướng dẫn sử dụng/ the User's Guide

- Quy trình đấu thầu Một giai đoạn – Một túi Hồ sơ : Là quy trình đấu thầu chính thường được sử dụng nhất đối với các gói thầu sử dụng vốn ADB.

Bấm vào đây để tải mẫu HSMT Mua sắm hàng hóa Một giai đoạn- Một túi Hồ sơ

- Quy trình đấu thầu Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ : Cho phép các HSDT được đánh giá thuần túy trên cơ sở kỹ thuật và quản lý, không liên quan gì đến giá cả.

Bấm vào đây để tải mẫu HSMT Mua sắm hàng hóa Một giai đoạn- Hai túi Hồ sơ

- Quy trình đấu thầu Hai giai đoạn – Hai túi hồ sơ: Áp dụng cho các gói thầu cho phép có hồ sơ đề xuất kỹ thuật thay thế, ví dụ như các loại máy móc, thiết bị cụ thể nào đó.

Bấm vào đây để tải mẫu HSMT Mua sắm hàng hóa Hai giai đoạn- Hai túi Hồ sơ

- Quy trình đấu thầu Hai giai đoạn : có thể được áp dụng cho các hợp đồng lớn và phức tạp khi có thể gặp trường hợp hai đề xuất kỹ thuật không tương đương nhau, hoặc khi Chủ đầu tư biết về các lựa chọn của mình trên thị trường, song đối với các yêu cầu mua sắm đã đưa ra thì có thể có nhiều giải pháp kỹ thuật tương đương nhau để Chủ đầu tư lựa chọn.

Bấm vào đây để tải mẫu HSMT Mua sắm hàng hóa Hai giai đoạn

IV - Xây lắp – Các hợp đồng lớn

Có hai mẫu HSMT cho thi công xây lắp. Các mẫu HSMT này sử dụng Các điều kiện Hợp đồng cho Thi công các công trình dân dụng và kỹ thuật do Bên thuê thầu thiết kế, bản mẫu chung năm 2006 của các Ngân hàng phát triển đa phương của FIDIC. Hãy đọc và tải Hướng dẫn sử dụng trước khi tải các mẫu và lập các hồ sơ mời thầu cho công việc của mình.

Bấm vào đây để tải file FIDIC MDB Mar06

Bấm vào đây để tải file User’s Guide/Hướng dẫn sử dụng

1. Mẫu HSMT gói thầu xây lắp sau khi đã sơ tuyển

Mẫu HSMT này được sử dụng khi việc đấu thầu đã qua bước sơ tuyển. Việc sơ tuyển cần được áp dụng đối với tất cả các gói thầu lớn và phức tạp.

Bấm vào đây để tải file SBD Works following prequalification/Mẫu HSMT xây lắp có sơ tuyển

2. Mẫu HSMT gói thầu xây lắp không sơ tuyển:

Mẫu HSMT này được sử dụng khi không có đấu thầu sơ tuyển trước mà chỉ áp dụng hậu tuyển. Phương pháp hậu tuyển có thể áp dụng cho các hợp đồng xây lắp đơn giản, không phức tạp.

Bấm vào đây để tải file SBD Works without prequalification /Mẫu HSMT xây lắp không sơ tuyển

3. Mẫu HSMT gói thầu xây lắp theo quy trình đấu thầu Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ

Mẫu HSMT này đòi hỏi Nhà thầu phải nộp đồng thời 02 túi hồ sơ có niêm phong, một túi đựng Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và túi còn lại đựng Hồ sơ đề xuất tài chính, hai túi hồ sơ được đặt vào một Túi hồ sơ chung. Quy trình này cho phép Bên mời thầu đánh giá các Đề xuất kỹ thuật mà không cần tham khảo đến giá cả. HSDT của Nhà thầu nào không tuân thủ các yêu cầu quy định có thể bị loại.

Bấm vào đây để tải file the SBD Works (Single-Stage: Two-Envelopes) /Mẫu HSMT xây lắp Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ

V- Xây lắp – Các hợp đồng nhỏ

Có hai mẫu HSMT cho các hợp đồng xây lắp nhỏ theo phương thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế cũng như đấu thầu cạnh tranh trong nước. Bạn cần đọc và tải Hướng dẫn sử dụng.

Bấm vào đây để tải file User’s Guide/Hướng dẫn sử dụng

Các mẫu HSMT này có thể sử dụng được cho cả các hợp đồng theo đơn giá và hợp đồng trọn gói. HSMT áp dụng một quy trình hậu tuyển đòi hỏi nhà thầu phải nộp các thông tin cả về năng lực của mình cũng các đề xuất kỹ thuật. Các mẫu HSMT này gồm có một mẫu chung về các điều kiện hợp đồng, được lập trên cơ sở các kinh nghiệm quốc tế đã được cân nhắc kỹ về soạn thảo và quản lý hợp đồng, trong đó có tính toán đến xu hướng dùng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu hơn trong chuyên ngành xây dựng.

Bấm vào đây để tải file SBD for Works - Small Contracts (Single-Stage: One-Envelope) /Mẫu HSMT hợp đồng xây lắp nhỏ (Một giai đoạn – Một túi hồ sơ)

SBD for Works - Small Contracts (Single-Stage: Two-Envelope) / Mẫu HSMT hợp đồng xây lắp nhỏ (Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ

VI – Thiết kế- Cung ứng và Lắp đặt máy móc thiết bị

Mẫu HSMT Thiết kế - Cung ứng – Lắp đặt quy định áp dụng cho đấu thầu máy móc thiết bị thông qua đấu thầu cạnh tranh quốc tế khi:

- Phạm vi công việc gói thầu gồm thiết kế, cung cấp, lắp đặt và đưa vào vạn hành các máy móc thiết bị chuyên dụng, ví dụ như tuốc bin, máy phát điện, nồi hơi, trạm phân phối điện, trạm bơm, hệ thống viễn thông, các nhà máy chế biến và xử lý và các dự án tương tự
- Giá trị của máy móc thiết bị chiếm phần lớn dự toán cho gói thầu,

- Tính chất và độ phức tạp của máy móc và thiết bị ở mức độ mà nếu không theo quy trình thử nghiệm, chạy thử, đưa vào vận hành và nghiệm thu thì Bên thuê thầu không thể nhận bàn giao công trình một cách an toàn được.

Mẫu HSMT Thiết kế - Cung ứng – Lắp đặt yêu cầu Nhà thầu chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động cần thiết để hoàn thành công trình, cụ thể là thiết kế, chế tạo, giao nhận hàng, lắp đặt, thử nghiệm, đưa vào vận hành, đào tạo..vv. Tuy nhiên các điều kiện này có thể được áp dụng cho các gói thầu cho từng nhiệm vụ riêng, khi một số công việc, ví dụ như các phần thiết kế sơ bộ hoặc các công trình phụ trợ do các nhà thầu khác làm.

Cần đọc và tải Hướng dẫn sử dụng

Bấm vào đây để tải file User’s Guide/Hướng dẫn sử dụng

Bấm vào đây để tải file SBD Plant using a Single-Stage Bidding Procedure /Mẫu HSMT hợp đồng Thiết kế - Cung ứng – Lắp đặt theo phương thức Một giai đoạn


SBD Plant using a Two-Stage Bidding Procedure / Mẫu HSMT hợp đồng Thiết kế - Cung ứng – Lắp đặt theo phương thức Hai giaiđoạn


Bấm vào đây để tải file SBD Plant using a Single-Stage: Two-Envelope Bidding Procedure /Mẫu HSMT hợp đồng Thiết kế - Cung ứng – Lắp đặt theo phương thức Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ


SBD Plant using a Two-Stage: Two-Envelope Bidding Procedure / Mẫu HSMT hợp đồng Thiết kế - Cung ứng – Lắp đặt theo phương thức Hai giai đoạn – Hai túi hồ sơ

(Nguồn: ADB website)
 

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Tham gia ngày
7/7/07
Bài viết
3.050
Reaction score
57
Điểm
48
Mẫu RfP bản cập nhật bằng tiếng Anh các bạn chú ý lựa chọn mẫu theo đúng hình thức hợp đồng (lump sum hay time based) và giá trị hợp đồng: http://www.adb.org/consulting/all-methods-loan.asp

Chúc các bạn luôn thành công.
 

PLP_Pirate

Thành viên mới
Tham gia ngày
19/10/18
Bài viết
1
Reaction score
0
Điểm
0
Nơi ở
HCM city
Lĩnh vực công việc
Ngành nghề khác
Thanks so much
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền.
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom