Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Status
Not open for further replies.

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#1
Thông tư số 02/2009/TT-BKH về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BKH về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.
Gửi các bạn file Word và Pdf tiện tham khảo.
 

Attachments

Status
Not open for further replies.