Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thông tư 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 hướng dẫn thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng quy đị

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 hướng dẫn thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 107/2010/NĐ-CP.

Gửi các bạn cùng tham khảo. Chúc các bạn thu nhập ngày càng cao!
 

Attachments