Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thông báo giá VLXD Tp HCM năm 2005

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Thông báo giá VLXD của liên sở Xây dựng - Tài chính Tp HCm quý 4 năm 2005.
Xem File đính kèm
 

Attachments