Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thời gian từ lúc phê duyệt dự toán đến lúc mở thầu có ảnh hưởng đến điều chỉnh chi phí nhân công

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#1
Có một vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh dự toán gói thầu mọi người cần nắm để tránh. Xin đưa một tình huống cụ thể đối với gói thầu A như sau:

- Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu A vào tháng 6/2011 với mức lương tối thiểu 730.000đ/tháng.
- Mở thầu ngày 30/09/2011. Nhà thầu trúng thầu lập dự toán với mức lương 730.000đ/tháng.
- Văn bản của UBND tỉnh hướng dẫn điều chỉnh dự toán ngày 25/8/2011 có hướng dẫn điều chỉnh dự toán do mức lương tối thiểu tăng từ 730.000đ lên 830.000đ (áp dụng cho khối lượng từ 01/01/2011).
- Hợp đồng ký theo hình thức HĐ đơn giá, nhưng không được điều chỉnh dự toán do tiền lương tăng từ 730.000đ lên 830.000đ.

Lý do không được điều chỉnh: Bởi vì tại thời điểm cách ngày mở thầu 28 ngày tức ngày 02/9/2011 đã có công văn điều chỉnh dự toán của tỉnh cho mức lương mới 830.000đ. Nhà thầu lập đơn giá dự thầu với mức lương 730.00đ cũng không được điều chỉnh.

Theo tôi, trường hợp này phải được điều chỉnh, bởi Nhà thầu sẽ gặp khó khăn do giá cả tăng và chế độ tiền lương thay đổi (đơn giản là công nhân biết có chế độ tiền lương mới sẽ yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật nhà nước, nếu không thực hiện sẽ vi phạm luật lao đọng). Rất nhiều trường hợp Chủ đầu tư không phê duyệt lại, như vậy Chủ đầu tư đã thực hiện đúng quy định các Nghị định về chế độ tiền lương cho người lao động của Chính phủ. Nếu gặp tình huống này bạn có thể lên phòng KTXD của Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn. Có thể gửi văn bản lên Sở XD hoặc Bộ Xây dựng để được giải đáp.

Vấn đề tôi cũng nêu ra ở đây là: Thời gian từ lúc phê duyệt dự toán gói thầu đến khi mở thầu có qui định ở đâu? có văn bản nào không? Nếu không qui định thì nếu thời gian giữa thời điểm phê duyệt dự toán và thời gian đấu thầu là rất lớn có khi lên đến hàng năm trời, trong khoảng thời gian đó phát sinh giá cả tăng, chế độ chính sách tiền lương thay đổi. Nếu trước khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu chủ đầu tư không điều chỉnh phát sinh giá cả tăng, chế độ chính sách tiền lương thay đổi sẽ rất thiệt thòi cho Nhà thầu.