Thế nào là Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình?

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6/7/07
Bài viết
1.534
Reaction score
434
Điểm
93
Chủ đề này trình bày về Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình nhằm góp phần giúp bạn đọc rõ hơn.

Đọc Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí ban hành ngày 14/08/2019 chúng ta thấy xuất hiện thuật ngữ và nội dung chi phí mới Chi phí gián tiếp. Vậy thế nào là chi phí gián tiếp ?

Về các khoản mục chi phí xây dựng thì từ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP chúng ta đã biết đến: Chi phí hạng mục chung, Chi phí không tính được khối lượng từ thiết kế… và thực tế để xây dựng công trình thì thường phải chi các khoản đó.

Nhưng đến Nghị định số 68/2019/NĐ-CP chúng ta không thấy các cái tên Chi phí hạng mục chung, Chi phí không tính được khối lượng từ thiết kế… Thực hiện so sánh các nội dung chi phí trong Tổng mức đầu tư xây dựng, Dự toán xây dựng được quy định trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và nghiên cứu Tờ trình dự thảo NĐ 68 thay thế NĐ 32 của Bộ Xây dựng gửi chính phủ cho thấy: “chi phí hạng mục chung” trong khoản mục “chi phí khác” đã bị loại bỏ, các chi phí này được đưa thành "chi phí gián tiếp" trong chi phí xây dựng.

Câu hỏi đặt ra là: Cách tính chi phí gián tiếp như thế nào ? Chúng ta có thể dự đoán sẽ là gom các tỷ lệ % xác định chi phí hạng mục chung, lán trại… và có thể sẽ chỉnh sửa bổ sung thêm định mức hoặc dự toán các khoản mục đã được gộp vào chi phí gián tiếp. Chắc sẽ có hướng dẫn trong Thông tư của Bộ Xây dựng ban hành sắp tới để hướng dẫn Nghị định số 68/2015/NĐ-CP để thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Chúng ta cùng chờ xem.

Theo từ điển mở wikipedia:
- Chi phí gián tiếp là: Chi phí không liên quan trực tiếp đến một đối tượng chi phí (chẳng hạn như một dự án, cơ sở, chức năng hoặc sản phẩm cụ thể). Chi phí gián tiếp có thể là cố định hoặc biến. Chi phí gián tiếp bao gồm quản lý, nhân sự và chi phí bảo mật. Đây là những chi phí không liên quan trực tiếp đến sản xuất. Một số chi phí gián tiếp có thể là chi phí. Nhưng một số chi phí trên không có thể được trực tiếp quy cho một dự án và là chi phí trực tiếp.
- Có hai loại chi phí gián tiếp: Một là chi phí gián tiếp cố định trong đó bao gồm các hoạt động hoặc chi phí cố định cho một dự án hoặc công ty cụ thể như vận chuyển lao động đến nơi làm việc, xây dựng đường tạm thời, .v.v. Thứ hai là chi phí gián tiếp định kỳ gồm các hoạt động lặp lại cho một công ty cụ thể như bảo trì hồ sơ hoặc thanh toán tiền lương.
chi-phi-truc-tiep-chi-phi-gian-tiep-trong-du-toan-xay-dung-cong-trinh.jpg
 

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6/7/07
Bài viết
1.534
Reaction score
434
Điểm
93
Chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình.

Trong các dự toán xây dựng, chi phí được chia thành chi phí trực tiếpchi phí gián tiếp.
- Chi phí trực tiếp có thể xác định trực tiếp cho đối tượng phát sinh chi phí và phải khả thi về mặt tài chính để có thể thực hiện được.
+ Trong xây dựng, chi phí vật liệu, lao động, thiết bị, .v.v. và tất cả các nguồn lực liên quan trực tiếp hoặc chi phí cho các đối tượng chi phí là chi phí trực tiếp.
+ Trong sản xuất hoặc các ngành công nghiệp phi xây dựng khác, chi phí trực tiếp là chi phí hoạt động được phân bổ trực tiếp cho một sản phẩm hoặc quy trình cụ thể.[1]
Chi phí trực tiếp là chi phí cho các hoạt động hoặc dịch vụ tạo ra lợi ích cụ thể cho các dự án, ví dụ tiền lương cho nhân viên dự án và tài liệu cần thiết cho một dự án xác định. Bởi vì các hoạt động này dễ dàng xác định được trong dự án, chi phí của chúng thường được tính cho các dự án trên cơ sở từng sản phẩm.

- Chi phí gián không trực tiếp (nếu có) xác định cho một đối tượng chi phí. Nó sẽ không khả thi về mặt tài chính để phân bổ như vậy. Chi phí gián tiếp thường được phân bổ cho một đối tượng chi phí dựa trên một số cơ sở.
+ Trong xây dựng, tất cả các chi phí cần thiết để hoàn thành việc thi công xây dựng, nhưng không trực tiếp quy cho một đối tượng chi phí là chi phí gián tiếp.
+ Trong sản xuất, chi phí không thể phân bổ trực tiếp vào sản phẩm hoặc quy trình cuối cùng là chi phí gián tiếp. Đây có thể là chi phí cho quản lý, bảo hiểm, thuế hoặc bảo trì.[2]

Chi phí gián tiếp là những chi phí cho các hoạt động hoặc dịch vụ diễn ra đồng thời cho nhiều hơn một công việc, một công trình hay một dự án. Chi phí chính xác của chúng đối với một công việc, một công trình hay một dự án cụ thể thường khó xác định, khó phân bổ hoặc không thể theo dõi được.
Ví dụ, khó có thể xác định chính xác hoạt động của giám đốc của 1 công ty Nhà thầu đóng góp bao nhiêu và tạo ra lợi ích bao nhiêu từ một gói thầu hay một công trình cụ thể như thế nào. Chi phí gián tiếp không biến động nhiều với khối lượng sản xuất nhất định hoặc các chỉ số hoạt động khác, và do đó đôi khi chúng có thể được coi là chi phí cố định.[3]

Tính trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ là tương đối, có thể giải thích cho việc phân loại một loại chi phí vào chi phí trực tiếp hay gián tiếp.
Ví dụ: Chi phí nhân công xây dựng, có thể là gián tiếp, như trong trường hợp nhân viên bảo trì và cán bộ điều hành; nhưng nếu trường hợp họ là nhân viên dự án thì chi phí chi trả cho họ có thể lại là chi phí trực tiếp.
Tương tự, các loại vật liệu văn phòng phẩm như bút chì, bút mực, giấy thường được xử lý như chi phí gián tiếp, trong khi vật liệu cần thiết cho các dự án cụ thể được tính là chi phí trực tiếp.

Hãy thận trọng ở đây, bởi vì bản chất của chi phí tùy thuộc vào ngành công nghiệp. Ví dụ, chi phí nhiên liệu trong ngành viễn thông thường được phân bổ như một chi phí gián tiếp, trong khi đối với ngành hàng không cụ thể là dùng cho một chiếc máy bay thì đó là một chi phí trực tiếp.

Chi phí thường được tính vào chi phí trực tiếp:
- Mức lương / tiền công
- Tư vấn
- Nguyên vật liệu
- Công cụ
- Vận chuyển
- Lao động
- Vật liệu trực tiếp
- PPC
- Bất kỳ loại hợp đồng thầu phụ nào liên quan đến công việc trực tiếp nhưng công ty thực hiện không có kỹ năng cần thiết

Chi phí có thể được tính vào chi phí trực tiếp hoặc phân bổ vào chi phí gián tiếp:
- Lương Giám đốc (đây thường là chi phí gián tiếp)
- Điện (hầu như nếu cần phân bổ thì nó luôn luôn gián tiếp)
- Lưu ý rằng nếu điện không được sử dụng làm nguồn chính cho sản xuất thì chi phí điện năng sẽ được coi là tiện ích và luôn gián tiếp. Ví dụ, nếu điện cần thiết để chạy lò hơi mà lần lượt tạo ra hơi nước thì điện cần phải được phân bổ trực tiếp.

Chi phí thường được phân bổ vào chi phí gián tiếp
- Chi phí gián tiếp liên quan đến vận chuyển
- Chi phí quản lý
- Chi phí bán hàng & phân phối
- Chi phí văn phòng
- Chi phí an ninh

Bài trên tôi viết lại theo chuyên môn xây dựng, có diễn tả lại các thuật ngữ cho phù hợp với quản lý chi phí đầu tư xây dựng Việt Nam. Sử dụng tư liệu tham khảo từ nguồn wikipedia và tài liệu:
1. Standard AACE International Recommended Practice No. 10S-90 COST ENGINEERING TERMINOLOGY TCM Framework: General Reference, Association for the Advancement of Cost Engineering International, 2010, trang 35
2. Standard AACE International Recommended Practice No. 10S-90 COST ENGINEERING TERMINOLOGY TCM Framework: General Reference, Association for the Advancement of Cost Engineering International, 2010, trang 49
3. http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-are-indirect-costs.html

Tác giả: Nguyễn Thế Anh, đăng trên giaxaydung.vn
 

cauduong_nuce

Thành viên mới
Tham gia ngày
30/3/14
Bài viết
3
Reaction score
0
Điểm
1
Lĩnh vực công việc
Cảm ơn thầy đã chia sẻ những khái niệm rất hữu ích
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền.
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Khóa học Dự toán thiết bị (Dự toán Cơ điện Dự toán MEP) tại GXD
  • 2.522
  • 0
KHÓA HỌC DỰ TOÁN THIẾT BỊ (DỰ TOÁN CƠ ĐIỆN, DỰ TOÁN MEP) (học lập dự toán cơ điện MEP buổi tối, cuối tuần) Công ty Giá Xây dựng kính mời Quý công ty, doanh nghiệp cử cán bộ tới tham dự khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán hạng mục cơ điện (học 10 buổi tối từ 18h đến 21h) Nội dung khóa...
Khóa học Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công xây dựng
  • 1.489
  • 0
Khóa học Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công xây dựng. Khóa học dành cho đối tượng là: - Các bạn chưa biết đọc bản vẽ, muốn bóc tách có nền tảng - Các bạn học trái ngành tham gia vào các dự án thi công xây dựng - Những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm muốn học bóc tách khối lượng bài bản, có...
Các biểu mẫu thẩm định thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng
  • 14.553
  • 1
Các biểu mẫu thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở Theo 1 nghiên cứu khoa học của Mỹ: người ta mất 75% thời gian để tìm tài liệu. Mình làm nghề cứ thấy tài liệu quý như này là mắt sáng rực, tìm tải xuống máy sắp xếp, phân loại cẩn thận. Khi cần xử lý công việc rất nhanh, tâm lý làm...
Phần mềm Quyết toán GXD thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán hợp đồng
  • 2.155
  • 0
Phần mềm Quyết toán GXD: Làm hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B). - Các tính toán thanh quyết toán thường dùng Excel, có rất nhiều thao tác lặp đi lặp lại rất tốt công sức. Phần mềm Quyết toán GXD lập trình chạy cùng với Excel, tự động hóa các thao tác...
Phần mềm Dự toán GXD 10
  • 97.386
  • 20
PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD 10 DÙNG LÀ THÍCH – KÍCH LÀ SƯỚNG Phần mềm dự toán tốt nhất để bạn lựa chọn cho dự án của mình. Để đáp ứng yêu cầu một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho công việc lập dự toán của bạn, GXD JSC đã phát triển và cho ra mắt phiên bản Dự toán GXD 10. Giống như Iphone với nhiều tính...
Top Bottom