Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thẩm quyền phê duyệt định mức, đơn vị tư vấn lập định mức

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
Joined
Jul 11, 2007
Messages
787
Likes
30
Points
18
Location
Công ty CP Giá Xây Dựng
#1
Câu hỏi: Mình thấy bộ định mức XDCB thì Bộ Xây dựng ban hành... thế chính xác là Định mức thì do cơ quan nào có chức năng lập và ban hành?

Trả lời: Theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Điều 17. Quản lý định mức xây dựng công trình:
1. Bộ Xây dựng công bố định mức xây dựng theo Điều 34 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 Thông tư này tổ chức xây dựng, thống nhất với Bộ Xây dựng định mức dự toán xây dựng cho các công việc có tính đặc thù riêng chuyên ngành đặc thù của Bộ, của ngành và địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng, hoặc đã có danh mục nhưng theo công nghệ mới theo quy định tại khoản 1 Điều này để công bố cho chuyên ngành, địa phương và gửi những định mức dự toán xây dựng đã công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.
3. Chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo hệ thống định mức dự toán xây dựng có cùng công nghệ và điều kiện áp dụng đã được công bố hoặc vận dụng định mức dự toán có cùng điều kiện công nghệ và điều kiện áp dụng ở các công trình đã và đang thực hiện làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đối với các công việc xây dựng đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình hoặc chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và bổ sung định mức dự toán xây dựng theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP làm cơ sở để tính chi phí đầu tư xây dựng công trình.
4. Nhà thầu tư vấn lập dự toán xây dựng theo thiết kế của công trình có trách nhiệm đề xuất định mức dự toán xây dựng cho các công tác xây dựng mới hoặc định mức cần phải điều chỉnh, bổ sung để lập dự toán và đảm bảo tính đầy đủ về hồ sơ tài liệu báo cáo chủ đầu tư.


- Thông thường, Viện Kinh tế Xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ theo dõi, thu thập, xử lý số liệu, trình bày thành định mức báo cáo Bộ công bố, ban hành. Các Định mức chuyên ngành cũng thường có sự kết hợp giữa Bộ Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng và các Bộ chuyên ngành.

- Nếu là CĐT đang cần lập định mức phục vụ cho công trình do cơ quan quản lý (công trình đặc thù) thì có thể thuê đơn vị tư vấn là Viện Kinh tế xây dựng hoặc Công ty CP Giá Xây Dựng. Đúng ra các cơ quan tư vấn đều có thể lập định mức xây dựng công trình. Và người lập định mức này là các kỹ sư định giá xây dựng. Công trình của bạn thuộc loại nào thì nên thuê đơn vị tư vấn chuyên về loại đó. Và bộ định mức này phải được thẩm tra và được người quyết định đầu tư phê duyệt.
Hiện nay các đơn vị uy tín làm công tác định mức ở Việt Nam là: Viện Kinh tế xây dựng, Công ty CP Giá Xây Dựng (đơn vị chủ trì website này)...