Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Status
Không mở trả lời sau này.

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#1
Thông tư số 02/2009/TT-BKH về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BKH về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.
Gửi các bạn file Word và Pdf tiện tham khảo.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.