Thông tư nào hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2009 và 2010?

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#1
Hỏi: Em đang mắc điều chỉnh hệ số nhân công năm 2009 và 2010 (điều chỉnh dự toán, thanh quyết toán), cho em hỏi Thông tư nào hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2009 và 2010?

Đáp: Năm 2009, Bộ Xây dựng có Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 và năm 2010 là Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/05/2010 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới năm 2009 và 2010.

Bạn có thể tìm 2 văn bản nói trên qua nút Search góc trên bên phải diễn đàn. Các nội dung của 2 văn bản này cũng được thảo luận rất nhiều trên diễn đàn.