Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tập hợp bài viết, bảng tính các hệ số h1n và h2n điều chỉnh nhân công

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#1
Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành năm 1999 hướng dẫn: cách tính phụ cấp khu vực là (f1)/h1n. Trong đó h1n là hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu của các nhóm lương thứ n. (h1n) của nhóm 1 là 2,342.
Vậy trong đơn giá XDCB ban hành năm 2006 thì h1n của nhóm I sẽ là bao nhiêu? Xin thầy Thế Anh cùng mọi người giải đáp giúp.
Bạn tham khảo bảng tính các hệ số h1n và h2n theo bảng lương A.1.8 (mới ) và theo bảng lương A6 (cũ) để biết cách xác định các hệ số đó. Do anh hungvina16 gửi chia sẻ trên diễn đàn.
Bạn cần điều chỉnh lại các hệ số về các khoản phụ cấp đã tính trong đơn giá cho phù hợp với bộ đơn giá mà mình đang áp dụng.

Cách tính các hệ số nhân công trong bảng được hiểu:
* HS: 1,26 bao gồm: 10% KOĐ/LCB; 12% LP/LCB; 4% L khoán/LCB
Cộng 26% = 1,26
* HS: 0,2 = 20% PCLĐ/LTT

Chúng ta có 2 hệ số h1n tương ứng với 2 Bảng lương khác nhau. Hệ số 2.342 được tính theo hệ số lương cơ bản bậc thợ 3,5/7 của bảng lương A6 , còn 3,167 được tính theo hệ số lương cơ bản bậc thợ 3.5/7 của bảng lương A.1.8.
Về phương pháp tính, Hệ số lương cơ bản thợ bậc 3.5/7 của bảng lương A.1.8 tăng 1,352 lần so với bảng lương A6. Do vậy, hệ số chuyển đổi lương cơ bản ra lương tối thiểu cũng thay đổi tương ứng : 3,167/2,342 = 1,352 lần.
Nếu so sánh tại thời điểm năm 2004 có lương tối thiểu chung là 290k. Áp dụng các hệ số chuyển đổi tương ứng ta có:
Lương Thợ bậc 3.5/7 theo bảng lương A6, phụ cấp khu vực 0,2 là :
26.122 đồng lương cấp bậc + (0,2*26.122)/2,342 đồng phụ cấp KV = 28.353 đồng/công
Lương Thợ bậc 3.5/7 theo bảng lương A.1.8,phụ cấp khu vực 0,2 là :
35.328 đồng lương cấp bậc + (0,2*35.328)/3.167 đồng phụ cấp KV = 37.558 đồng/công
Như vậy, lương cấp bậc tăng 1,352 lần,hệ số h1n tăng 1,352 lần, kết quả là phụ cấp KV vẫn nguyên là 2.231 đồng do Ltt không thay đổi.
Khi lương tối thiểu tăng n lần thì cả lương cấp bậc và phụ cấp KV sẽ tăng n lần tương ứng (không phải là bị giảm do hệ số h1n tăng).
 

Attachments

Quyết toán GXD

Công ty CP Giá Xây Dựng
#2
Thắc mắc cách quy đổi hệ số điều chỉnh nhân công

Em chưa hiểu tại sao hệ số điều chỉnh nhân công đối với đơn giá địa phương ban hành đã tính với tiền lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng khi điều chỉnh theo 07/2006/TT-BXD thì được xác định bằng mức lương tối thiểu chung mới chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá (350.000 đ/tháng) còn các đơn giá lập từ các mức lương trước (144.000; 180.000; 210.000; 290.000 đ/tháng) lại không tuân theo quy tắc đó.
Tiện em xin hỏi ý nghĩa của phụ cấp ổn định khác với phụ cấp lưu động như thế nào ạh? Em xin chân thành cảm ơn.
1. Vì Chi phí nhân công trong Đơn giá các địa phương đó được tính trên cơ sở bảng thang lương A1.8 (NĐ 205/2004/NĐ-CP), còn trước đấy ở các mức lương mà bạn nêu chi phí nhân công được tính theo bảng thang lương A6 (NĐ khác). Nói một cách vắn tắt là 2 bảng lương này thang bảng lương khác nhau, hệ số lương ứng với mỗi bậc thợ khác nhau, một số khoản phụ cấp cũng khác nhau (trước đây có phụ cấp không ổn định sản xuất, giờ hầu như các tỉnh không còn tính khoản này vào trong đơn giá nữa) => cách điều chỉnh khác nhau.

2. Một cách tổng quát Đơn giá nhân công một bậc thợ nào đó được xác định theo công thức

ĐG = [Ltt.Hsl+ K1.Ltt.Hsl+K2.Ltt]/26 = Ltt.[(1+K1).Hsl+K2]/26 (đ/công)

Trong đó:
- K1 là hệ số theo lương cơ bản
- K2 là hệ số theo lương tối thiểu.
- Hsl là hệ số lương tương ứng với bậc thợ (bậc lương) của công nhân

Căn cứ vào công thức trên ta có:

* Nếu các hệ số phụ cấp, hệ số lương không thay đổi khi lương tối thiểu tăng thì ĐG nhân công cũng tăng và tỷ lệ tăng bằng Ltt(mới)/Ltt(cũ)

* Khi các hệ số phụ cấp hoặc hệ số lương không giống nhau thì khi Lương tối thiểu tăng, ĐG nhân công cũng tăng theo nhưng tỷ lệ tăng sẽ khác tỷ lệ: Ltt(mới)/Ltt(cũ).

* Hệ số lương tại bảng A6 & A1.8 là khác nhau; Hệ số phụ cấp tính theo các đơn giá cũ và mới cũng không giống nhau, đó là lý do tại sao không thể áp dụng cách tính như bạn nêu.
 

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#3
Công thức hệ số nhân công liên quan đến F1, F2, h1n, h2n quy định ở văn bản nào?
Nếu bạn cũng có câu hỏi này, hãy xem ở phụ lục số 02 trong thông tư 09/2000/TT-BXD và thông tư 07/2003/TT-BXD. Mặc dù các Thông tư này đã hết hiệu lực, nhưng trên diễn đàn giaxaydung.vn vẫn thảo luận nhiều về vấn đề này. Mọi người còn tự xây dựng các công thức riêng để bảo vệ các hệ số này. Có người thì cho rằng vẫn sử dụng công thức của TT09/2000 nhưng các hệ số h1n, h2n sẽ khác đi. Nhưng chưa ai đưa ra được đủ căn cứ pháp lý để mình có thể sử dụng mà không sợ bị bắt bẻ. Nhưng nếu đọc trong quyển đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội (đơn giá 192) sẽ thấy phụ lục giống y hệt trong TT09/2000. Như vậy chúng ta có thế lấy đó làm căn cứ để áp dụng. Chủ động quyết nhanh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, còn hơn nhấc lên đặt xuống mà không giảm được bao nhiêu.
 

Attachments

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#5
Kính gửi anh THẾ ANH: điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng phức tạp quá. Hiện nay TÔI có vương mắc khi điều chỉnh chi phí nhân công như sau:
Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát lập theo đơn giá 30 của Hà Nội, được tính trên cơ sở bảng lương bảng lương A6 26/CP ngày 25/3/1993, thì hệ số lương cấp bậc của CN 4/7 là 1.92 do vậy đơn giá ngày công là 25.723. còn nếu tính theo bảng lương A1 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 thì hệ số lương cấp bậc của CN 4/7 là 2.71 do vậy đơn giá ngày công là 34.911.
Năm 2006 khi điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát (lập theo đơn giá 30 của Hà nội) cho khối lượng thực hiện trong năm 2006 thì giá ngày công có được tính theo bảng lương A1 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 không?
Mong nhận được giúp đỡ chỉ dẫn - cảm ơn!
Bạn xem từ Điều 5 đến Điều 8 của Nghị định 205/2004/NĐ-CP sẽ rõ điều này. Đặc biệt là Điều 8:
Điều 8. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp, Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 1997 của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ, Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập quy mô lớn.
Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.
Như vậy: Năm 2006 khi điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát (lập theo đơn giá 30 của Hà nội) cho khối lượng thực hiện trong năm 2006 thì giá ngày công được tính theo bảng lương A1 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004. Tuy nhiên, bạn còn phải căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết và các văn bản hướng dẫn chuyển tiếp lương của Bộ LĐTBXH...
 

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#6
Cách xác định hệ số điều chỉnh nhân công

Bài viết về cách điều chỉnh hệ số nhân công qua các thời kỳ. Nội dung gồm:
I. Tóm tắt hệ số quy đổi nhân công qua các thông tư đã ban hành:
Có sơ đồ qua các năm, phân tích bậc lương A6, chuyển đổi sang A.1.8...
II. Về các hệ số phụ cấp
:
Các công thức được tổng kết qua để các bạn có thể hiểu được bản chất của hệ số h1n, h2n.

Xin chân thành tác giả đã chia sẻ tài liệu rất quý này.
 

Attachments

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#7
Trong bảng tính các hệ số h1n và h2n trên, em không hiểu Ki35 là cái gì a có thể giải thích rõ hơn cho em được không? Ngoài ra em thấy các anh chị trong Công ty tính Kncd theo công thức sau

kncd = 1+ F1/h1n + F2/h2n

= 1 +(0,7 + 0,2)/2,638 + (0,0 + 0,0 + 0,0)/1,363
Theo e được biết thì F1 và F2 tương ứng là phụ cấp độc hại và phụ cấp thu hút nó đã có thông tư hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội. Vậy cách tính như ở trên đây có thể được hiểu như thế nào?
Kính mong các anh chị giúp đỡ!
Công thức tính hệ số Knc như trên là công thức tổng quát dùng để tính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công do công trình có mức phụ cấp khác với mức phụ cấp đã tính trong đơn giá XDCB, trong đó:
F1: các khoản phụ cấp lương tính theo lương tối thiểu chung (lưu động, khu vực, độc hại....) chưa được tính hoặc tính chưa đủ trong bộ đơn giá XDCB.
h1n: hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu chung của nhóm lương thứ n.
F2: các khoản phụ cấp lương tính theo lương cơ bản (không ổn định sản xuất...) chưa được tính hoặc tính chưa đủ trong bộ đơn giá XDCB.
h1n: hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương cơ bản của nhóm lương thứ n.

Bạn xem trong phần thuyết minh đơn giá để biết các khoản phụ cấp nào đã được tính trong đơn giá , thông thường thì các bộ đơn giá chỉ tính đến phụ cấp lưu động và 1 số địa phương có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất.
Mức phụ cấp, loại phụ cấp được tính thêm vào chi phí nhân công tùy thuộc vào địa bàn xây dựng công trình, ngành nghề... không phải F1 và F2 tương ứng với phụ cấp độc hại và phụ cấp thu hút đâu.

Xin gửi một bảng tính các hệ số h1n và h2n cho các nhóm lương để các bạn tham khảo. Tác giả: tobiashuyloi một người bạn của admin nguyentheanh đến từ HEC1.
 

Attachments