Tại sao giá trị trong bảng tổng hợp kinh phí lệch so với bảng dự thầu?

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6/7/07
Bài viết
1.531
Reaction score
431
Điểm
93
Vấn đề giá trị dự toán trong bảng Tổng hợp dự toán chi phí (giá trị dự toán trong các bảng Gxd hoặc Gld) sai khác với giá trị trong bảng Dự toán dự thầu (giá trị dự thầu trong các bảng DTDT XD hoặc DTDT TB) thường được nhiều bạn quan tâm. Sau đây tôi xin trao đổi để làm rõ vấn đề này tiện cho các bạn tham khảo:

Nguyên nhân 1: Sai số do làm tròn. Trong Dự toán GXD, giá trị dự toán và giá trị dự thầu hình thành qua hàng ngàn phép tính, có liên kết với nhau. Ngoài các phép tính lấy cùng bảng dữ liệu đầu vào, thì còn các phép tính mà đầu ra (kết quả) của phép tính này là đầu vào của phép tính kia... vô cùng phức tạp, dẫn đến kết quả cuối cùng hình thành qua rất nhiều lần làm tròn. Điều này có thể dẫn đến sự sai khác.

Nguyên nhân 2: Sai từ đơn giá gốc địa phương. Bản thân người tính và chế bản quyển đơn giá địa phương để công bố đã làm sai từ đầu: Tính toán sai đơn giá, áp sai vật tư, chế bản sai, lỗi chính tả... Kết quả là quyển đơn giá công bố khi in ra bị sai, không có đính chính, phần mềm sẽ không thể lần ra để "sai theo" cho giống.

Nguyên nhân 3: Sai từ khâu làm dữ liệu phần mềm. Quá trình số hóa dữ liệu từ các quyển đơn giá địa phương (VD: Số hóa đơn giá 5481/QĐ-UBND của tp Hà Nội) vào file csv DGHaNoi2011.csv và định mức (VD: định mức 1776/BXD-VP) chính là quá trình người làm công tác số hóa giải quyết bài toán ngược: tính lại đơn giá 5481 đã in và công bố. Một vài đơn giá nào đó người làm dữ liệu áp mã vật tư khác với quan điểm người tính và chế bản bộ đơn giá sẽ dẫn đến sai khác. Người làm dữ liệu thường gặp khó khăn là không thể lần ra cách tính, những gì người chế bản đơn giá đã hiệu chỉnh. Cũng có thể bản thân người làm dữ liệu làm sai.

Nguyên nhân 4: Chênh lệch do người sử dụng phần mềm thực hiện trong quá trình tính toán, thao tác chưa đúng.

Ví dụ 1: Trong bảng dự toán, có công tác Vận chuyển đất đổ đi bằng ô tô tự đổ cự ly 15km.
Thao tác đúng: Chọn mã hiệu đơn giá rồi nhấn Shift + F1 để nhân hệ số km (hoặc bấm Tiện ích -> Thêm hệ số cho công việc). Nếu làm đúng, khi phân tích đơn giá chi tiết phần mềm sẽ tự động thêm hệ số và bảng dự thầu kết xuất sẽ đúng.
Nhưng: bạn không làm thế mà lại sửa trực tiếp vào từng ô giá trị, tức là ấn F2 rồi lấy số km nhân luôn vào đơn giá dẫn đến bảng đơn giá chi tiết không có hệ số này trong cột hệ số và công việc đó trong bảng Dự thầu cũng không có hệ số –> sai lệch.

Ví dụ 2: Trong bảng dự toán, bạn chỉnh sửa đơn giá VL, NC, MTC
- Trong sheet Dutoan XD bạn nhập trực tiếp giá vào, sau đó chạy phân tích đơn giá chi tiết và kết xuất bảng dự thầu. Khi chạy đơn giá chi tiết, phần mềm sẽ lấy định mức nhân với giá vật tư gốc (GVT.csv) để ra chiết tính đơn giá. Giá trị này khớp với đơn giá in của địa phương nên lệch với giá trị bạn nhập trực tiếp giá vào ở trên.
- Vì vậy, khi sửa đơn giá VL, NC, MTC của mã hiệu, công tác nào thì sửa tương ứng trong bảng ĐGCT cho khớp nhau.

Ví dụ 3: Trong bảng dự toán, một số mã hiệu tạm tính bạn nhập TT vào cột mã hiệu Đơn giá (cột D trong sheet Du toan XD) nhưng tại cột mã hiệu định mức (cột C) và mã vữa (cột B) vẫn có mã định mức và mã vữa.
- Cột mã hiệu định mức và mã vữa mặc định bị ẩn đi, cần đánh dấu cột A và D rồi chọn unhide thì mới nhìn thấy.
- Cách khắc phục là bỏ ẩn cột B và cột C trong bảng Dự toán rồi xóa mã hiệu định mức và mã hiệu vữa đối với công tác tạm tính đi. Khi đó tính lại phân tích đơn giá chi tiết và kết xuất bảng Dự thầu sẽ khớp.

Ví dụ 4: Trong sheet phân tích đơn giá chi tiết có chỉnh sửa số liệu khác đi so với dữ liệu gốc. Với dữ liệu CSV gốc, đơn giá chi tiết trong sheet DGCT sẽ khớp với giá trị đơn giá địa phương tra trong sheet Du toan XD. Khi bạn chỉnh sửa số liệu trong sheet DGCT để làm hồ sơ thầu thì giá trị sẽ sai lệch đi.
Muốn khớp nhau, bạn cần kết nối đơn giá chi tiết vào bảng dự toán bằng lệnh: Chi phí xây dựng -> 5. Kết nối với đơn giá chi tiết -> 5. Nối đơn giá chi tiết vào bảng dự toán.

Ví dụ 5: Trong bảng đơn giá chi tiết, giá vật tư chưa lấy theo giá trong bảng chênh lệch vật tư
- Giá trị dự toán (trong sheet Gxd hay Gld) đã được tính bù chênh lệch vật liệu, nhân công, máy trong khi bảng phân tích đơn giá chi tiết vẫn tính với giá vật tư gốc và đưa vào tính bảng giá trị dự thầu.
- Khi phân tích đơn giá chi tiết, giá vật tư không được thiết lập lấy theo giá trị ở bảng Chênh lệch vật tư thì phần mềm sẽ tính đơn giá chi tiết theo giá vật tư gốc (giá tại thời điểm lập quyển đơn giá). Vì thế sẽ dẫn tới chênh lệch mặt bằng giá vật tư giữa Gxd và Dự thầu. Nghĩa là dự toán đã tính toán với giá tại thời điểm lập dự toán, trong khi Dự thầu vẫn tính với giá vật tư từ gốc.
- Cách khắc phục là nối dữ liệu từ bảng TH&CLVT vào ĐGCT: Chi phí xây dựng -> 5. Kết nối với bảng chênh lệch -> 5. Nối TH&CLVT với ĐGCT.
.v.v...

Nguyên nhân 5: Khi bạn chọn lệnh: Dự toán GXD -> Các tùy chọn và tích chọn tùy chọn Dùng hệ số trong đơn giá chi tiết khi phân tích đơn giá chi tiết, các đơn giá trong sheet ĐGCT sẽ bị điều chỉnh bởi các hệ số VL, NC, M trong sheet Ts, bảng Gxd cũng bị ảnh hưởng bởi các hệ số đó. Nếu các hệ số điều chỉnh VL, NC, MTC khác 1 rất có thể sẽ sai lệch, chẳng hạn trong dự toán có công tác tạm tính thì sẽ bị lệch. Các bạn có thể khắc phục bằng cách trong sheet ĐGCT tìm những công tác tạm tính, nhập hệ số 1 cho đơn giá tương ứng.

Nguyên nhân 6: Khi chạy dự toán bạn chuyển đổi từ PC30 sang PC40 không đúng cách cũng có thể dẫn đến sai lệch. Nếu dùng phương pháp bù chênh lệch thì bạn nên dùng nguyên mã vữa gốc của đơn giá địa phương, chọn không phân tích cấp phối vữa. Sau đó khi tính chênh lệch vật liệu bạn tính bù chênh lệch cả m3 vữa (lấy giá 1m3 PC40 trừ giá 1m3 PC30 rồi nhân khối lượng) sẽ hạn chế sai lệch.

Ngoài các nguyên nhân trên, do công trình lớn, phức tạp nên dự toán có hàng nghìn phép tính nên trong quá trình tính toán, chỉ cần một vài công việc lệch nhau là có thể dẫn đến sai lệch. Bạn cần phải hiểu sâu và làm chủ được vấn đề thì sẽ khắc chế được sai lệch.

Tuy nhiên, dự toán là của Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế; dự thầu là của Nhà thầu, lập phải khác nhau hoàn toàn mới là cạnh tranh lành mạnh, phát triển đất nước. Cứ giống nhau như đúc là có vấn đề. GXD JSC phát triển riêng phần mềm Dự toán GXD là để lập dự toán thiết kế, phần mềm Dự thầu GXD (đổi tên thành Đấu thầu GXD) là để phục vụ lập giá dự thầu, đấu thầu chuyên nghiệp - như vậy rất mạch lạc, rõ ràng và có lợi cho xã hội.

Về phần mình, phần mềm Dự toán GXD dự kiến sẽ phát triển thuật toán liệt kê để các bạn dễ dàng tìm ra được công tác nào sai lệch, dễ dàng tìm công tác sai để hiệu chỉnh cho chuẩn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật chủ đề này để các bạn nắm các nguyên nhân sai lệch tiện phòng tránh.

LH: Ms Thu An theo số 0974889500 để đặt mua phần mềm Đấu thầu GXD hoặc phần mềm Dự toán GXD.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền.
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Các biểu mẫu thẩm định thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng
  • 14.121
  • 1
Các biểu mẫu thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở Theo 1 nghiên cứu khoa học của Mỹ: người ta mất 75% thời gian để tìm tài liệu. Mình làm nghề cứ thấy tài liệu quý như này là mắt sáng rực, tìm tải xuống máy sắp xếp, phân loại cẩn thận. Khi cần xử lý công việc rất nhanh, tâm lý làm...
Phần mềm Quyết toán GXD thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán hợp đồng
  • 1.670
  • 0
Phần mềm Quyết toán GXD: Làm hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B). - Các tính toán thanh quyết toán thường dùng Excel, có rất nhiều thao tác lặp đi lặp lại rất tốt công sức. Phần mềm Quyết toán GXD lập trình chạy cùng với Excel, tự động hóa các thao tác...
Phần mềm Dự toán GXD 10
  • 95.561
  • 20
PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD 10 DÙNG LÀ THÍCH – KÍCH LÀ SƯỚNG Phần mềm dự toán tốt nhất để bạn lựa chọn cho dự án của mình. Để đáp ứng yêu cầu một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho công việc lập dự toán của bạn, GXD JSC đã phát triển và cho ra mắt phiên bản Dự toán GXD 10. Giống như Iphone với nhiều tính...
Học dự toán và đo bóc khối lượng tặng phần mềm Dự toán GXD bản quyền
  • 33.843
  • 0
Công ty Giá Xây Dựng liên tục mở lớp Đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình vào các buổi thứ 2 hàng tuần Kính mời các học viên gần xa, các bạn sinh viên, những người sắp làm, đang làm về dự toán và đo bóc khối lượng và các công ty, doanh nghiệp cử cán bộ tới tham dự khóa học. Khoá học được...
Khóa học Dự toán thiết bị (Dự toán Cơ điện Dự toán MEP) tại GXD
  • 2.034
  • 0
KHÓA HỌC DỰ TOÁN THIẾT BỊ (DỰ TOÁN CƠ ĐIỆN, DỰ TOÁN MEP) (học lập dự toán cơ điện MEP buổi tối, cuối tuần) Công ty Giá Xây dựng kính mời Quý công ty, doanh nghiệp cử cán bộ tới tham dự khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán hạng mục cơ điện (học 10 buổi tối từ 18h đến 21h) Nội dung khóa...
Top Bottom