Từ "bệ đúc dầm" dịch thế nào?

Quyết toán GXD

Công ty CP Giá Xây Dựng
#1
Tôi đang dịch một đoạn văn bản về việc đúc dầm phục vụ công tác thi công cầu. Đang tìm từ "bệ đúc dầm" dịch sang tiếng Anh chính xác là như thế nào?

Từ này có thể dịch là: casting bed tôi nghiêng về phương án này.

Có bạn đưa phương án là 'beam casting platform', người khác dịch là "Concrete formwork for girder" vì cho là bệ dùng làm khuôn đúc dầm, có người thì "bệ đúc dầm" dịch là Beam Casting Pedestal.
Các bạn chọn phương án nào là đúng nhớ chia sẻ với mọi người nhé.