Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Sử dụng linh hoạt hàm Product và Sumproduct

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
55
Points
48
#1
Trong phần mềm Dự toán GXD có nhiều chỗ sử dụng rất khéo léo hàm Product và Sumproduct làm cho việc tính toán rất linh hoạt. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về 2 hàm này để tiện cho công việc.

1) Hàm PRODUCT() - Nhân tất cả các đối số được cho và trả về tích số
Cú pháp: PRODUCT(number1,number2…)
Number1, Nember2…là 1 đến 255 đối số mà ta muốn nhân (với Excel 2003 trở về trước, con số này chỉ là 30)

Lưu ý:

  • Các đối số là số, giá trị logic, hay chuỗi thay cho giá trị số cũng được kể đến. Các đối số là giá trị mã lỗi hay chuỗi không thể chuyển được thành giá trị số sẽ làm xuất hiện lỗi.
  • Nếu một đối số là một dãy hay một tham chiếu, chỉ những giá trị số trong dãy hoặc tham chiếu là được tính đến mà thôi. Các Cell rỗng, giá trị logic, chuỗi, hoặc là giá trị mã lỗi trong dãy hoặc tham chiếu được bỏ qua.

Ví dụ 1: PRODUCT(2, 3, 4) = 24
Ví dụ 2: Nếu Các ô A2, B2, C2 có chứa các giá trị 5, 15, 30 thì:
PRODUCT(A2:C2)= 2250 hoặc PRODUCT(A2:C2,2) = 4500 bạn xem hình sau:


Một đặc tính rất hay của hàm này: nếu ô có số 0 thì nó sẽ nhận là 0 và tích là 0. Còn ô không có gì (blank) thì hàm Product hiểu ô đó có giá trị là 1:Đặc tính nói trên được ứng dụng trong công thức tính đơn giá chi tiết của phần mềm Dự toán GXD (sheet DGCT cột hệ số blank thì không có gì, cột hệ số #0 thì nhân với hệ số đó, rất tiện cho làm thầu...):


2) Hàm SUMPRODUCT() - Nhân tương ứng các thành phần trong các dãy được cho và trả về tổng của các phép nhân đó:
Cú pháp: SUMPRODUCT(array1,array2…)
Array1, array2… là 2 đến 30 dãy mà ta muốn nhân các thành phần của chúng và cộng các kết quả lại với nhau.
  • Các đối số dãy phải có cùng kích thước (số lượng các thành phần phải bằng nhau). Nếu không SUMPRODUCT() trả về mã lỗi #VALUE!
  • SUMPRODUCT() xem các thành phần nào không phải là số như là số 0 (zero)
Ví dụ: SUMPRODUCT({3,4,8,6,1,9},{2,7,6,7,5,3}) = 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3 =Xin gửi các bạn một file Ecel sưu tầm từ diễn đàn giaxaydung.vn mà tác giả dùng hàm SUMPRODUCT() để tính “giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng” để Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 444/BXD-VKT năm 1996.

Sử dụng Dự toán GXD kết hợp với các hàm của Excel giúp bạn xử lý công việc rất nhanh, linh hoạt và chính xác.
 

Attachments