Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Sử dụng hàm Sumif để tính toán thống kê khối lượng thép

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Joined
Jul 6, 2007
Messages
1,484
Likes
418
Points
93
#1
Sử dụng hàm Sumif để tính toán thống kê khối lượng thép:
Cú pháp lệnh: SUMIF(range, criteria, [sum_range])
Trong đó:
Range: Là vùng chứa số hiệu đường kính thép (f6, f8, d10 ...). Như bảng dưới là cột Đường kính.
Criteria: là điều kiện để tính tổng (Ví dụ cần tính khối lượng thép fi <= 10 thì điều kiện là "<=10" chú ý dấu nháy kép)
[Sum_range]: Vùng cột chứa khối lượng tương ứng. Như bảng dưới là cột KL.
Ví dụ: Trong Excel ta có bảng dữ liệu như sau:
[TABLE="width: 250"]

[TD="class: xl66, width: 64, align: center"]

Đường kính

[/TD]
[TD="class: xl65, width: 64, align: center"]

Chiều dài

[/TD]
[TD="class: xl67, width: 64, align: center"]

Khối lượng

[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]6[/TD]
[TD="class: xl65"]6580[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]485.67[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]8[/TD]
[TD="class: xl65"]6420[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]1398.28[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]20[/TD]
[TD="class: xl65"]6180[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]931.14[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]20[/TD]
[TD="class: xl65"]2700[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]406.81[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]10[/TD]
[TD="class: xl65"]2100[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]560.22[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]18[/TD]
[TD="class: xl65"]2200[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]950.31[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]24[/TD]
[TD="class: xl65"]5940[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]1528.32[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]14[/TD]
[TD="class: xl65"]3490[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]257.60[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]16[/TD]
[TD="class: xl65"]9800[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]353.97[/TD]


[/TABLE]

Muốn tính tổng chiều dài các thanh phi <=10 thì lệnh như sau =SUMIF("cột Đường kính";"<=10";"cột Khối lượng"). Chú ý: tùy máy tính mà dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy trong công thức (khi gõ Excel 2007 sẽ hiện lên gợi ý dấu gì).
Tiếp theo nếu dùng SUMIF với điều kiện "<=10" khi đó hàm SUMIF sẽ cộng cả khối lượng <=10 ở trên nên sẽ trùng khối lượng. Nhiều bạn sẽ tìm cách dùng kết hợp điều kiện >10 và <=18 như vậy rất phức tạp. Ở đây có 3 cách giải quyết.
Cách 1: Tính SUMIF với điều kiện ">18", sau đó cộng tổng cột khối lượng trừ đi khối lượng <=10 và khối lượng >18 sẽ ra khối lượng <=18.
Cách 2: Tính SUMIF với điều kiện "<=18" và trừ đi khối lượng <=10.
Cách 3: Tính SUMIF với điều kiện ">10" rồi trừ đi khối lượng >18.
Ngoài ra để tính nhân khối lượng thì có thể dùng thêm hàm Vlookup nữa. Xin hướng dẫn ở bài sau.
 

vugiap

Thành viên mới
Joined
Sep 27, 2012
Messages
1
Likes
0
Points
1
#2
Cám ơn thay Nguyễn Thế Anh đã chia sẻ công thức để tính khối lượng thép. Em thấy rất hay