Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Sử dụng hàm Sumif để tính toán thống kê khối lượng thép

nguyentheanh

Administrator
Staff member
#1
Sử dụng hàm Sumif để tính toán thống kê khối lượng thép:
Cú pháp lệnh: SUMIF(range, criteria, [sum_range])
Trong đó:
Range: Là vùng chứa số hiệu đường kính thép (f6, f8, d10 ...). Như bảng dưới là cột Đường kính.
Criteria: là điều kiện để tính tổng (Ví dụ cần tính khối lượng thép fi <= 10 thì điều kiện là "<=10" chú ý dấu nháy kép)
[Sum_range]: Vùng cột chứa khối lượng tương ứng. Như bảng dưới là cột KL.
Ví dụ: Trong Excel ta có bảng dữ liệu như sau:
[TABLE="width: 250"]

[TD="class: xl66, width: 64, align: center"]

Đường kính

[/TD]
[TD="class: xl65, width: 64, align: center"]

Chiều dài

[/TD]
[TD="class: xl67, width: 64, align: center"]

Khối lượng

[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]6[/TD]
[TD="class: xl65"]6580[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]485.67[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]8[/TD]
[TD="class: xl65"]6420[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]1398.28[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]20[/TD]
[TD="class: xl65"]6180[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]931.14[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]20[/TD]
[TD="class: xl65"]2700[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]406.81[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]10[/TD]
[TD="class: xl65"]2100[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]560.22[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]18[/TD]
[TD="class: xl65"]2200[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]950.31[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]24[/TD]
[TD="class: xl65"]5940[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]1528.32[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]14[/TD]
[TD="class: xl65"]3490[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]257.60[/TD]


[TD="class: xl65, align: center"]16[/TD]
[TD="class: xl65"]9800[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]353.97[/TD]


[/TABLE]

Muốn tính tổng chiều dài các thanh phi <=10 thì lệnh như sau =SUMIF("cột Đường kính";"<=10";"cột Khối lượng"). Chú ý: tùy máy tính mà dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy trong công thức (khi gõ Excel 2007 sẽ hiện lên gợi ý dấu gì).
Tiếp theo nếu dùng SUMIF với điều kiện "<=10" khi đó hàm SUMIF sẽ cộng cả khối lượng <=10 ở trên nên sẽ trùng khối lượng. Nhiều bạn sẽ tìm cách dùng kết hợp điều kiện >10 và <=18 như vậy rất phức tạp. Ở đây có 3 cách giải quyết.
Cách 1: Tính SUMIF với điều kiện ">18", sau đó cộng tổng cột khối lượng trừ đi khối lượng <=10 và khối lượng >18 sẽ ra khối lượng <=18.
Cách 2: Tính SUMIF với điều kiện "<=18" và trừ đi khối lượng <=10.
Cách 3: Tính SUMIF với điều kiện ">10" rồi trừ đi khối lượng >18.
Ngoài ra để tính nhân khối lượng thì có thể dùng thêm hàm Vlookup nữa. Xin hướng dẫn ở bài sau.
 

vugiap

Thành viên mới
#2
Cám ơn thay Nguyễn Thế Anh đã chia sẻ công thức để tính khối lượng thép. Em thấy rất hay