Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Standard Handbook for Civil Engineers/ Sổ tay Kỹ sư dân dụng

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Gửi các bạn cuốn Standard Handbook for Civil Engineers:
http://www.4shared.com/office/s4gJ_T2h/Standard_Handbook_for_Civil_En.htm

Nội dung cuốn sách gồm 1423 trang, ít ra bạn cũng học được nhiều thuật ngữ khi đọc các đề mục sau:

Sect. 1 Systems Design/ Thiết kế các hệ thống kỹ thuật
Sect. 2 Design Management/Quản lý thiết kế
Sect. 3 Specifications/Các yêu cầu kỹ thuật
Sect. 4 Construction Management/Quản lý Thi công
Sect. 5 Construction Materials/Vật liệu thi công
Sect. 6 Structural Theory/Nguyên lý kết cấu
Sect. 7 Geotechnical Engineering/Địa kỹ thuật
Sect. 8 Concrete Design and Construction/Thiết kế và thi công bê tông
Sect. 9 Structural Steel Design and Construction/Thiết kế và thi công thép kết cấu
Sect. 10 Cold-Formed-Steel Design and Construction/Thiết kế và thi công thép cán lạnh
Sect. 11 Wood Design and Construction/Thiết kế và thi công gỗ
Sect. 12 Surveying/Khảo sát
Sect. 13 Earthwork/Công tác đất
Sect. 14 Community and Regional Planning/Quy hoạch dân cư và quy hoạch vùng
Sect. 15 Building Engineering/Kỹ thuật xây dựng nhà cửa
Sect. 16 Highway Engineering/Kỹ thuật đường
Sect. 17 Bridge Engineering/Kỹ thuật cầu
Sect. 18 Airport Engineering/Kỹ thuật xây dựng sân bay
Sect. 19 Rail-Transportation Engineering/Kỹ thuật đường sắt
Sect. 20 Tunnel Engineering/Kỹ thuật hầm ngầm
Sect. 21 Water Resources Engineering/Kỹ thuật nguồn nước
Sect. 22 Environmental Engineering/Kỹ thuật môi trường
Sect. 23 Coastal and Port Engineering/Kỹ thuật cầu cảng

Cùng nhau chia sẻ tài liệu, vì mình là dân xây dựng mà... có nhiều bạn không hiểu được lợi ích là nhận được hạnh phúc khi cho đi và có người nhận.