Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định số 2576/QĐ-QP ngày 21/10/2005 về việc ban hành "Định mức dự toán dọn mặt bằng kết hợp phá

Status
Không mở trả lời sau này.

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Quyết định số 2576/QĐ-QP ngày 21/10/2005 về việc ban hành "Định mức dự toán dọn mặt bằng kết hợp phá mìn sát thương phục vụ dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ bằng máy BM307-VG27".
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.