Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định số 13/2001/QĐ/BNN-PCLB về định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê

Status
Không mở trả lời sau này.

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Quyết định số 13 /2001/QĐ/BNN-PCLB ngày 20 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.