Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định 80/2010/QĐ-TTG ngày 09/12/2010 của Chính phủ về miễn phí xây dựng

Status
Not open for further replies.

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
55
Points
48
#1
Quyết định 80/2010/QĐ-TTG ngày 09/12/2010 của Chính phủ về miễn phí xây dựng

Nguồn : chinhphu.vn

Toàn văn xem File đính kèm
 

Attachments

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Joined
Jul 6, 2007
Messages
1,484
Likes
418
Points
93
#2
Quyết định 80/2010/QĐ-TTG ngày 09/12/2010 của Chính phủ về miễn phí xây dựng

Nguồn : chinhphu.vn

Toàn văn xem File đính kèm
Gửi kèm theo Nghị đinh số 24/2006/NĐ-CP để các bạn tham khảo kèm theo quyết định này.
 

Attachments

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Joined
Jul 10, 2007
Messages
984
Likes
62
Points
58
#3
Bổ sung một số văn bản File word có liên quan:

1. Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.
- Hiệu lực: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

2. Nghị định số 24/2006/nđ-cp ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 57/2002/nđ-cp ngày 03 tháng 6 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.
- Hiệu lực: Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

3. Quyết định số 80/2010/QĐ-TTG ngày 09/12/2010 của Chính phủ về miễn phí xây dựng.
- Hiệu lực: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2011. Miễn phí xây dựng quy định tại điểm 2 Mục II Phần A Danh mục chi tiết phí, lệ phí (Ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ).
 

Attachments

Status
Not open for further replies.