Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định 2880/UBND-KT2 ngày 19/8/2010 của tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh dự toán

Status
Không mở trả lời sau này.

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Quyết định số : 2880/UBND-KT2 ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của tỉnh Phú Thọ, gửi lên để các bạn cùng sử dụng.

HS NC, MTC đang tính cho bộ đơn giá áp dụng theo mức lương tối thiểu là 540.000 đ/tháng. Muốn điểu chỉnh từ mức lương từ 450 lên 730 thì bạn phải nhân thêm hệ số theo thông tư TT03/2008/TT_BXD nữa.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.