Quyết định số 2576/QĐ-QP ngày 21/10/2005 về việc ban hành "Định mức dự toán dọn mặt bằng kết hợp phá

Status
Không mở trả lời sau này.

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Quyết định số 2576/QĐ-QP ngày 21/10/2005 về việc ban hành "Định mức dự toán dọn mặt bằng kết hợp phá mìn sát thương phục vụ dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ bằng máy BM307-VG27".
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.